Kategoria: chrześcijanin jest jednocześnie uczniem i misjonarzem