Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: beatyfykacja s. Róży Marii Czackiej – 12 września 2021