Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: 80. rocznica napaści ZSRR na Polskę