Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Spotkanie opłatkowe posłów i senatorów w Sejmie RP...

Spotkanie opłatkowe posłów i senatorów w Sejmie RP z udziałem kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego – 19 grudnia 2019

Podczas spotkania opłatkowego posłów i senatorów w Sejmie RP, w dniu 19 grudnia 2019 r., metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz przełamał się opłatkiem z parlamentarzystami i zaprosił ich na beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego. – Był przykładem człowieka, który potrafił łączyć miłość Boga, Kościoła i ojczyzny i robił to w sposób spójny i konsekwentny. Pokazywał też, jak przy żłóbku mogą zmieścić się wszyscy – podkreślił kard. Nycz.

Metropolita warszawski przywołując postać Prymasa Wyszyńskiego zwrócił uwagę, iż był on znawcą nauki społecznej Kościoła i znał zasadę autonomii i współpracy państwa i Kościoła. Przypomniał, że w czasach, w których żył był on “głosem zastępczym dla wszystkich ludzi, którzy wtedy głosu nie mieli”. Nawet nie mogli wyjść na ulice, by swój głos wyrazić, bo kończyło się to tak jak w ’56 czy ’70 roku.

– Był człowiekiem Kościoła i ojczyzny, o jedno i drugie troszczył się we właściwej kolejności. Był człowiekiem, który jak Mojżesz na Górze Nebo zobaczył Ziemię Obiecaną i nie dane mu było do niej wejść, ponieważ zmarł w 1981 r., na osiem lat przed odzyskaniem wolności. Wspominam te fakty, gdyż kard. Wyszyński jest przykładem człowieka, który potrafił łączyć miłość Boga, Kościoła i ojczyzny i robił to w sposób spójny, konsekwentny, także wtedy kiedy pełnił tę rolę zastępczą bycia głosem tych, którzy głosu nie mieli.

Kard. Nycz zapowiedział, że beatyfikacja Prymasa Wyszyńskiego odbędzie się 7 czerwca 2020 r. w Warszawie. – Wprawdzie nie ma zwyczaju zapraszania na beatyfikację, gdyż na uroczystość przychodzą ci, którzy mają taką wolę, bo jest to uroczystość ściśle religijna, ale w tym wypadku to także patriotyczna okoliczność. Jesteście wszyscy zaproszeni i bardzo proszę wiedzieć o tym, że dla każdego z posłów i senatorów a także pracowników sejmu jest i będzie przygotowane miejsce, by uczestniczyć w uroczystości beatyfikacji – zapewnił.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia – kard. Nycz życzył parlamentarzystom, aby w pracy w parlamencie ale przede wszystkim w rodzinach doświadczyli spokoju i Bożego pokoju, które przynoszą te święta. Nawiązując do panujących tego dnia warunków atmosferycznych – gęstej mgły, która spowiła rano Warszawę, życzył “opadnięcia tych wszystkich chmur i mgieł zasłaniających słońce, żeby w nowym świetle Bożego Narodzenia zobaczyć swoje życie i wytrwać w tym, przez miesiące i tygodnie i miesiące nowego roku 2020”.

Info za / fotorelacja —> awo/archwwa.pl: Kard. Nycz na opłatku w Sejmie: Prymas Wyszyński był człowiekiem Kościoła i ojczyzny

Kard. Kazimierz Nycz wziął także udział weśrodę 19 grudnia 2019 r. w spotkaniu opłatkowym w Senacie.

Zobacz też fotorelację —> Spotkanie opłatkowe w Senacie