Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na Wielki Post – Trzecia Niedziela Wie...

Słowo na Wielki Post – Trzecia Niedziela Wielkiego Postu – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Dziś dziewiętnaste z rozważań ks. Marka Chrzanowskiego FDP do Ewangelii na kolejne dni Wielkiego Postu – 3. Niedziela Wielkiego Postu (Rok A), 12 marca 2023 roku.

Zobacz wszystkie —> codzienne rozważania ks. Marka na Wielki Post

Zobacz też:

Nowenna do św. Józefa – Dzień 3 – 12 marca 2023

Św. Alojzy Orione – Święty “z marginesu”, który kochał Polskę

Gorzkie Żale w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – Wielki Post 2023


Czytanie z Ewangelii według Świętego Jana (J 4, 5-42)

“Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny.

Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności.

Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem.

Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej».

Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?»

W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu».

Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać».

A On jej odpowiedział: «Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!»

A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł do niej Jezus: «Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą».

Rzekła do Niego kobieta: «Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga».

Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».

Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko».

Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię».

Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: «Czego od niej chcesz? – lub: Czemu z nią rozmawiasz?» Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: «Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?» Wyszli z miasta i szli do Niego.

Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: «Rabbi, jedz!» On im rzekł: «Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie». Mówili więc uczniowie między sobą: «Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?»

Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście».

Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: «Powiedział mi wszystko, co uczyniłam».

Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata».”

Zobacz wszyskie czytania liturgiczne na dziś —> brewiarz.pl: Niedziela, 23 marca 2023

Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP na 3. Niedzielę Wielkiego Postu:

“O, gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci mówi: ‘Daj Mi się napić’ – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej” – mówisz dzisiaj do Samarytanki. A czy ja pragnę wody żywej? Czy mogę powiedzieć za Samarytanką: „Daj mi tej wody, abym już nie pragnął i nie przychodził tu czerpać”? Wiem, że jeśli będę powtarzać tę prośbę za Samarytanką, Ty delikatnie i czule powiesz mi, co mnie jeszcze od Ciebie odgradza. I przypomnisz mi, jak ważne jest, bym wierzył Ci na słowo i oddawał Ci cześć w Duchu i prawdzie. Tego pragniesz dla mnie – bym miał nadzieję, która zawieść nie może; by moim pokarmem było wypełnienie woli Tego, który mnie posyła, i umiłowanie Twojego dzieła – Twojego dzieła miłości – na ile potrafię, na ile mam otwarte serce.

Dziś, po spotkaniu z Tobą przy źródle Jakuba, wiem, że pragnę wody żywej, bym już nie musiał czerpać, bym cały się Tobą napełnił. Poprzez przez swoje słowa: „O, gdybyś znała dar Boży…”, przypominasz mi o sakramentach Kościoła, bym mógł czerpać ze źródła Żywej Wody. I dajesz mi kolejną wskazówkę, bym zobaczył i poznał dar Kościoła, przez słowa św. Jana Pawła II, który mówił:

Każde powołanie życiowe jako powołanie «chrześcijańskie» jest zakorzenione w sakramentalności Kościoła: kształtuje się więc poprzez Sakramenty naszej wiary. One to pozwalają nam od młodości otwierać nasze ludzkie «ja» na zbawcze działanie Boga: Trójcy Przenajświętszej. Pozwalają nam: uczestniczyć w Życiu Bożym, żyjąc jak najbardziej autentycznym życiem ludzkim. W ten sposób to ludzkie życie uzyskuje zarazem nowy wymiar, uzyskuje też swoją chrześcijańską oryginalność: świadomość wymagań, jakie stawia człowiekowi Ewangelia, dopełnia się świadomością Daru, który wszystko przewyższa” (List do młodych całego świata…, 1985 r.)

Chciałbym, by przebywanie z Tobą w sakramentach Kościoła było dla mnie rajem na ziemi. By czas Wielkiego Postu był odkrywaniem na nowo darów Twoich zamkniętych w sercu Kościoła.”


Rozważanie pochodzi z książki ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Kawa z niebem”

Zobacz relację z prezentacji “Kawy z niebem” —> Ks. Marek Chrzanowski FDP – Kawa z niebem czyli Twoją miłością oddycham…


Zobacz też:

Ks. Marek Chrzanowski FDP na Misericors.org

Strona internetowa ks. Marka

Profil ks. Marka na Facebooku

"Święty Boże, Święty mocny,Święty a NieśmiertelnyZmiłuj się nad nami…Od powietrza, głodu, ognia i wojnyWybaw nas…

Opublikowany przez Ks. Marek Chrzanowski – kapłan i poeta. Sobota, 14 marca 2020