PODZIEL SIĘ

Słowo na Wielki Post – Czwartek po Środzie P...

Słowo na Wielki Post – Czwartek po Środzie Popielcowej – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Zapraszamy do lektury rozważań ks. Marka Chrzanowskiego FDP do Ewangelii na kolejne dni Wielkiego Postu. Dziś drugie z nich – Czwartek po Środzie Popielcowej, 27 lutego 2020 r.

Zobacz wszystkie —> codzienne rozważania ks. Marka na Wielki Post


Czytanie z Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 9, 22-25)

“Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

Cytat za / czytania liturgiczne na dziś —> brewiarz.pl: Czwartek po Popielcu, 27 lutego 2020 – Teksty liturgii Mszy św.

Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP na Czwartek po Środzie Popielcowej:

Słyszę dzisiaj o Twoim cierpieniu. Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Odrzucenie i śmierć, ale na końcu zmartwychwstanie. By można było przeżyć radość na nowo, trzeba przejść przez cierpienie.

Boję się, Panie, dlatego chcę dziś podejść blisko Ciebie – tak, by usłyszeć Twoje bijące Serce. Pulsujące życiem Serce. Gdy wsłucham się w Jego rytm, łatwiej mi będzie przechodzić przez cierpienie, niezrozumienie, odrzucenie. Pamięć o Twoim cierpieniu będzie mi dodawała sił, bo Ty już to przeszedłeś przede Mną; wiesz, co znaczy lęk, ból i samotność. Wiesz, Panie, że pragnę, byś mi towarzyszył; pragnę dla Ciebie życie tracić i naśladować Twoje kroki, bo wiem, że straty nie poniosę i zmartwychwstanę do nowego życia mocą Twojego cierpienia, mocą Twojej przelanej krwi, mocą Twojej miłości.


Rozważanie pochodzi z książki ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Kawa z niebem”

Zobacz relację z prezentacji “Kawy z niebem” —> Ks. Marek Chrzanowski FDP – Kawa z niebem czyli Twoją miłością oddycham…


Zobacz też:

Ks. Marek Chrzanowski FDP na Misericors.org

Strona internetowa ks. Marka

Profil ks. Marka na Facebooku

Relacja z czwartkowego spotkania promującego najnowsza książkę Ojca Marka: "Śniła mi się miłość". 🙂

Opublikowany przez Ks. Marek Chrzanowski – kapłan i poeta. Poniedziałek, 10 lutego 2020