Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Przewodniczący Episkopatu o zasadach dotyczących s...

Przewodniczący Episkopatu o zasadach dotyczących stosunku Kościoła do polityki

O zasadach dotyczących stosunku Kościoła do polityki w świetle Ewangelii i nauczania Kościoła mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w homilii wygłoszonej w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w czwartek 1 marca 2018 r. Metropolita Poznański przewodniczył Mszy św. w intencji obrony życia i rodzin.

Zobacz —> Tekst homilii

„Pan Jezus nie angażował się w żaden ruch polityczny i udaremniał wszelkie próby łączenia Go ze sprawami politycznymi” – mówił przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Kaliszu. Wyjaśniał, że Państwo Boże, które przyszedł założyć Jezus, nie jest z tego świata. Jednocześnie zaznaczył, że Jezus, mówiąc „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara” (Mt 22,21), uznał konieczność istnienia władzy doczesnej i jej porządek. Jednak, jak mówił dalej Arcybiskup, Jezus „był w pełni świadom tego, że władza polityczna tak długo służy człowiekowi, jak długo pozostaje w relacji do Boga”.

Kościół, jak mówił abp Gądecki, nie utożsamia się z żadną wspólnotą polityczną ani z żadnym systemem politycznym. „Kościół nie jest po stronie prawicy, lewicy ani po stronie centrum, ponieważ Kościół ma swoją własną stronę; Kościół winien stać po stronie Bożej” – powiedział. Wyjaśniał, że zadaniem państwa jest dbałość o doczesne sprawy obywateli. Kościół natomiast ma odpowiedzieć na potrzeby duchowe swoich wiernych, troszczyć się o „duchowe dobro doczesne i wieczne człowieka a także społeczeństwa”. „Podstawowym zadaniem Kościoła jest wychowanie sumienia” – powiedział w homilii abp Stanisław Gądecki.

Mówiąc o roli kapłanów i świeckich, podkreślił, że kapłani mają prawo do osobistych poglądów politycznych oraz do korzystania – zgodnie z sumieniem – z prawa głosu. Natomiast „prawa kapłana do ujawniania własnych wyborów są ograniczone przez wymogi jego posługi kapłańskiej”. „Czasem musi on powstrzymać się od korzystania z tego prawa, aby być skutecznym znakiem jedności i głosić Ewangelię w całej jej pełni. Dlatego powinien unikać ukazywania swojego wyboru jako jedynie słusznego, szanując dojrzałość ludzi świeckich, co więcej, musi pomagać im w  osiąganiu tej dojrzałości poprzez formację sumień. Winien uczynić wszystko, co możliwe, by nie przysparzać sobie wrogów na skutek zajmowania takich stanowisk w dziedzinie polityki, które pozbawiałyby go wiarygodności i powodowały oddalenie się wiernych powierzonych jego pasterskiej misji” – wyjaśnił.

Podkreślił też, że wierni świeccy – jako obywatele swego państwa – wręcz powinni uczestniczyć w działalności politycznej, która służy wzrastaniu wspólnego dobra. „Dobrze ukształtowane sumienie katolika nie pozwoli mu przyczyniać się  do realizacji programu politycznego bądź też konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności. Gdy zaś nie jest absolutnie możliwe odrzucenie lub całkowite zniesienie ustawy przeciwnej sumieniu – już obowiązującej lub poddanej pod głosowanie – wówczas polityk katolicki winien zmierzać do ograniczenie szkodliwości obowiązującej ustawy i zmniejszenia jej negatywnych skutków” – powiedział.

Info za —> episkopat.pl: Przewodniczący Episkopatu o zasadach dotyczących stosunku Kościoła do polityki

Wideo —> Radio Maryja/TV Trwam: Homilia ks. abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszona w Kaliszu