Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Pasterka 2021 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w ...

Pasterka 2021 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – 25 grudnia 2021

– Cicha i święta noc – ze żłóbkiem, Matką Najświętszą i Dzieciątkiem… Tej cichości i świętości tej nocy przyszliśmy szukać ostatecznego fundamentu i oparcia w tej świątyni… Przyszliśmy, znajdując w niej obecność owej cichej i bezbronnej Miłości, która po raz kolejny stanie się Chlebem i w nas zamieszka – mówił podczas Pasterki w Bazylice Bożego Miłosierdzia, 25 grudnia 2021 r. o północy, ks. bp Jan Zając, Kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Eucharystia sprawowana była w intencji Darczyńców i Ofiarodawców łagiewnickiego Wieczernika.


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!

W procesji wejścia do Bazyliki wniesiona została figurka Dzieciątka Jezus i złożona w szopce.

Jak mówił w homilii bp Jan Zając, ta dzisiejsza cicha i święta noc zaczęła się od chwili kiedy kilka godzin temu w naszych rodzinnych domach wzięliśmy do ręki biały opłatek.–- Łamaliśmy go i dzieliliśmy się między sobą, a on – właśnie dzielony i łamany – łączył nas ze sobą podkreślając ukryte drgnienia serc, cichą łzę w oku, dobre słowo, zwłaszcza jeśli było to słowo przebaczenia i pojednania – uścisk dłoni, jasność spojrzenia wskazującego na bliskość bez zakłamania czy udawania – powiedział kaznodzieja i dodał, że przyszliśmy na Eucharystię na przekór temu czasowi, w którym ludzkość zapomina o Bogu – a zapominając o Nim, nie jest w stanie rozpoznać nieszczęścia, jakim jest Jego nieobecność pośród nas. W konsekwencji zapomina się prawdę o naturze dobra i zła, nie rozumie się istoty miłości, poczucie ładu, brakuje nadziei na przyszłość.

– Dlatego dzisiejszej nocy Kościół z ogromną mocą głosi tę samą prawdę, którą ponad dwa tysiące lat temu Anioł Pański zwiastował pasterzom, trzymającym nocną straż nad swoją trzodą nieopodal Betlejem. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel. Fakt Jego narodzenia miał także swoje konkretne miejsce, które określił Anioł. Miało nim być miejsce, w którym znajduje się „Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. Pasterze z całą powagą przyjęli te wskazania i postanowili osobiście przekonać się o prawdziwości tego wydarzenia. Ich dążenie do sprawdzenia tego, co usłyszeli, spotkało się z pełnym radości i wzruszenia spotkaniem ze Świętą Rodziną.

Ich osobista radość i związane z nią hołdy składane Najwyższemu wynikały z tego, że właśnie oni, prości pasterze betlejemscy, stali się pierwszymi świadkami wypełnienia się proroctwa Izajasza: „Dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza… Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju…” – zaznaczał bp Zając.

– Tej nocy w naszym Betlejem na nowo rozbrzmiewa orędzie o Bożym Narodzeniu – kontynuował kaznodzieja. – Idąc za myślą papieża Franciszka „możemy przezwyciężać niepokojące poczucie dezorientacji z powodu pandemii, nie dać się przytłoczyć klęskom i niepowodzeniom, uświadamiając sobie, że to pokorne i ubogie Dzieciątko – to sam Bóg, który dla nas stał się człowiekiem…”. Boże Narodzenie zachęca nas do zastanowienia się nad dramatem historii, w której ludzie zranieni grzechem nieustannie poszukują prawdy, miłosierdzia, odkupienia… Zastanawiają się również nad dobrocią Boga, który wyszedł na spotkanie z nami – aby przekazać nam Prawdę, która zbawia… Czyni nas uczestnikami swojej przyjaźni i życia…

Stając przy żłóbku, pozwólmy, aby odrodziło się w nas zdumienie ze względu na cudowny sposób, w jaki Bóg zechciał przyjść na świat. Objawiła się bowiem wspólna słabość Jezusa, która jest dla nas przedziwną nauką.

Kończąc homilię Kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach apelował: – Adorując Nowonarodzoną Miłość, pozwólmy, aby odrodziła się w nas łaska zachwytu w obliczu tej tajemnicy, wobec tej rzeczywistości tak czułej i pięknej, tak bliskiej naszym sercom. Potrzebujemy łaski zachwytu, aby spotkać Pana, aby zbliżyć się do Niego. To sprawi, że odrodzi się w nas czułość. Jakby na drogę od żłóbka do ołtarza Bożego Narodzenia Ojciec Święty Franciszek przekazuje nam, że „Bóg przynosi nam czułość na ziemię. Dzisiaj! W ten cudowny sposób, poprzez który chciał przyjść na świat. To sprawia, że odradza się w nas czułość, czułość ludzka, która jest bliska tej Boskiej… A dziś tak bardzo potrzebujemy ludzkiej bliskości, wobec tylu utrapień…

O ile pandemia zmusiła nas do zachowania większego dystansu, to Jezus w żłóbku wskazuje nam drogę czułości, aby być blisko, aby być ludzkimi… Podążajmy tą drogą!

Na koniec Mszy świętej zebranym w Bazylice życzenia złożył ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: – Przed nami czas Bożego Narodzenia – jeden z najpiękniejszych okresów w ciągu roku. W Betlejem przychodzi na ziemię nasz „najdroższy Skarb” – JEZUS CHRYSTUS. Przyjmując Go do naszego życia prosimy wraz ze św. Siostrą Faustyną: Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne,

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne… (por. Dz. 163)

Z łagiewnickiego Wzgórza Miłosierdzia, w imieniu wszystkich tworzących Wspólnotę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Kapłanów, Sióstr oraz Pielgrzymów, życzymy, aby Dziecię Jezus obdarzało licznymi łaskami – niech da radość, miłość i tak potrzebną dziś wszystkim nadzieję. Niech pokój Pański zagości w sercach naszych i tych, do których jesteśmy posłani oraz prowadzi wszystkich po drogach miłosierdzia w każdym dniu Nowego 2022 Roku.

Ks. Bielas przypomniał, że w przyszłym roku przeżywać będziemy 25. rocznicę pierwszej wizyty Jana Pawła do Łagiewnik i 20. rocznicę drugiej pielgrzymki na łagiewnickie wzgórze, w czasie której Papież konsekrował Bazylikę i zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. – A zatem wiele pięknych chwil przed nami – powiedział.

Najmłodsza uczestniczka Pasterki otrzymała z rąk bp. Jana Zająca i ks. Zbigniewa Bielasa figurkę Dzieciątka Jezus.

Małgorzata Pabis | Rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Info za —> milosierdzie.pl: Pasterka w Łagiewnikach


Posłuchaj życzeń ks. dra Zbigniewa Bielasa na Boże Narodzenie 2021: roku


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja