Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Oświadczenie Delegata Episkopatu Polski ds. ochron...

Oświadczenie Delegata Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży po opublikowaniu raportu Komisji badającej sprawę o. Pawła M. – 15 września 2021

Dominikanin Paweł M. krzywdził osoby dorosłe, które traktowały go jako swego przewodnika duchowego – stwierdziła Komisja Ekspercka, powołana przez Prowincjała Polskiej prowincji Dominikanów, o. Pawła Kozackiego OP, w ogłoszonym w dniu 15 września 2021 r. raporcie. W związku z opublikowaniem wyników prac komisji oświadczenie wydał Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży, abp Wojciech Polak.

Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Komisja zwróciła też uwagę, na zaniedbania, jakich w ciągu wielu lat dopuścili się w tej sprawie dominikańscy przełożeni (…) choć pokrzywdzeni wielo­krotnie zwracali się do nich o elementarną sprawiedliwość.

Celem Komisji, powołanej w kwietniu 2021 r., było zbadanie działań dominikanina Pawła M. oraz reakcji Instytucji Prowincji w jego sprawie wobec wydarzeń w duszpasterstwie dominikanów, sięgających swoimi początkami roku 1997. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez KAI przedstawiono wyniki prac Komisji Eksperckiej, której przewodniczy Tomasz Terlikowski. Komisja przygotowała też siedmiostronicowe streszczenie liczącego ok. 250 stron Raportu

Pełna treść Raportu jest dostępna na stronie info.dominikanie.pl

Zobacz więcej —> ekai.pl: Raport dot. działania Pawła M oraz przełożonych dominikańskich w jego sprawie – streszczenie

Publikujemy tekst Oświadczenia Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.


Z głębokim bólem i smutkiem zapoznałem się z wynikami prac Komisji eksperckiej badającej sprawę o. Pawła M. oraz postępowania przełożonych zakonnych. Pragnę przede wszystkim wyrazić moją bliskość, współczucie i wsparcie osobom zranionym, które choć były dorosłe, okazały się bezbronne wobec psychomanipulacji bazującej na pseudoteologii, a także wobec przemocy fizycznej oraz wykorzystywania seksualnego ze strony zakonnika. Niestety zostały one również skrzywdzone przez brak zrozumienia i wsparcia ze strony władz Zakonu. Wszyscy jesteśmy tym osobom winni wdzięczność i szacunek za odwagę i determinację w ujawnieniu zła, którego doświadczyły i z którego skutkami mierzą się do dzisiaj.

Dziękuję też zaangażowanym w prace Komisji. Wiem, jaki ogrom pracy wykonali i jak bardzo było to dla nich obciążające. Nie mam wątpliwości, że czynili to, kierując się autentyczną troską o osoby skrzywdzone i prawdziwą miłością do Kościoła. Jestem również blisko braci Dominikanów, a także tych, którym posługują. Doceniam odwagę i pokorę stanięcia w prawdzie, która boli i zawstydza, ale też oczyszcza i umożliwia zdrowienie. Wszyscy w Kościele musimy wyciągnąć wnioski z prac Komisji, a szczególnie wziąć sobie do serca jej rekomendacje, aby jednoznacznie stawać po stronie pokrzywdzonych i skutecznie chronić najsłabszych.

Przekazuję również wyrazy serdecznego wsparcia dla dobrych, gorliwych kapłanów i zakonników, którzy niezasłużenie będą się musieli mierzyć ze skutkami ujawnienia gorszących zdarzeń w tej sprawie w swojej codziennej pracy i relacjach z ludźmi. Modlę się za nas wszystkich, których rani i gorszy to zło, abyśmy z tej próby wyszli umocnieni, ufając, że Jezus jest z nami w tym bolesnym doświadczeniu.

+ Abp Wojciech Polak
Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski
Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży


Info za —> episkopat.pl: Oświadczenie Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży po opublikowaniu raportu Komisji badającej sprawę o. Pawła M.

Fot. BP KEP


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem!

Polecamy też —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja