PODZIEL SIĘ

Ogólnopolska konferencja naukowa “Człowiek &...

Ogólnopolska konferencja naukowa “Człowiek – rodzina – komunizm…” w 50. rocznicę ogłoszenia encykliki »Humanae vitae« – Kraków, 15 czerwca 2018

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową “Człowiek – rodzina – komunizm. 50. rocznica ogłoszenia encykliki »Humanae vitae«, w kontekście relacji państwo – Kościół w komunistycznej Polsce”. Spotkanie odbędzie się 15 czerwca 2018 r., w godz. 9-15:30, w Sali Włoskiej klasztoru franciszkanów przy pl. Wszystkich Świętych w Krakowie.

Konferencja naukowa "Człowiek - rodzina - komunizm. 50. rocznica ogłoszenia encykliki »Humanae vitae«, w kontekście relacji państwo - Kościół w komunistycznej Polsce"

fot. krakow.ipn.gov.pl

Wydarzenie —> na Facebooku

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli metropolita krakowski Jego Ekscelencja ks. abp Marek Jędraszewski, a także prezes IPN dr Jarosław Szarek. Tematyka konferencji obejmuje m.in. spór państwa i Kościoła o obronę życia, małżeństwa i rodziny zarówno przed, jak i po ogłoszeniu Humanae vitae, stosunek władz komunistycznych do encykliki oraz wkład środowiska skupionego wokół kard. Karola Wojtyły w przygotowanie papieskiego dokumentu.

Prelegentami będą naukowcy zajmujący się tymi zagadnieniami z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. Zaplanowano także panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli środowisk walczących w okresie PRL o obronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Program konferencji

Godz. 9-9:20 – otwarcie konferencji

KONTEKST
Godz. 9:20-10:30

• ks. dr Wojciech Kućko (UKSW): Czym była rewolucja 1968 roku? Kontekst historyczny i polityczny przygotowania oraz recepcji encykliki
• dr Katarzyna Jarkiewicz (AIK): Zakres i charakter polityki populacyjnej państwa polskiego przed wydaniem encykliki
• ks. dr Paweł Gałuszka (UPJPII): Postawa Kościoła w Polsce wobec encykliki

Godz. 10:30-10:50 – przerwa


REAKCJE

Godz. 10:50-12:20

• dr Łucja Marek (IPN Kraków): Episkopat polski i środowisko akademickie w Krakowie wobec encykliki
• dr Cecylia Kuta (IPN Kraków): Stanowisko katolików świeckich wobec encykliki
• ks. dr Mariusz Trąba (UPJPII): Polscy komuniści wobec encykliki
• dr hab. Rafał Łętocha (UJ): Encyklika i jej krytycy

12:20-12:40 – przerwa


KONSEKWENCJE

Godz. 12:40-13:50

• ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII): Realizacja założeń encykliki przez Kościół katolicki w Polsce
• ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (UKSW): Spór państwa i Kościoła o obronę życia, małżeństwa i rodziny po ogłoszeniu encykliki
• dr Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów): Realizacja encykliki w diecezji przemyskiej

13:50-14:10 – przerwa

PANEL DYSKUSYJNY
Godz. 14.10-15.30

Działania pro-life w PRL
Uczestnicy: Teresa Król, dr Wanda Półtawska, o. prof. dr hab. Jacek Salij OP
Prowadzenie dr Jarosław Szarek, prezes IPN

Przekazał Rafał Opulski – IPN Kraków

Info za —> IPN Kraków/Archidiecezja Krakowska: Ogólnopolska konferencja naukowa – Kraków, 15 czerwca 2018 r.