PODZIEL SIĘ

Nowenna do Miłosierdzia Bożego 2017 – Dzień ...

Nowenna do Miłosierdzia Bożego 2017 – Dzień 7. Rozważanie – miłość

W Wielki Piątek rozpoczęła się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus prosił św. Faustynę, aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do uroczystości, w której czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia.

Zobacz też —> Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego – wprowadzenie

W każ­dym dniu nowen­ny może­my – opró­cz odma­wia­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia – modlić się rów­nież sło­wa­mi, jakie Jezus podyk­to­wał na te dni św. Sio­strze Fau­sty­nie (Dz. 1209–1229).

⇒ Nowenna do Miłosierdzia 2018

Zapraszamy również do refleksji z rozważaniami, które przygotowaliśmy na kolejne dni Nowenny.


Siódmy dzień Nowenny – Czwartek w Oktawie Wielkanocy (20 kwietnia)
Pobierz

Słowa Pana Jezusa:

– Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

Św. Siostra Faustyna:

Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje, dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

(…)

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, [a] które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie położyli, niech się spełni na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że: Dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie Moje – Ja sam bronić je będę w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie, jako swej chwały.

Modlitwa: Koronka do Miłosierdzia Bożego


ROZWAŻANIE:

Temat: MIŁOŚĆ

Z Ewangelii św. Jana:

Śmierć Jezusa

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł:  Wykonało się! I skłoniwszy głowę, wyzionął ducha.

Komentarz: „Bo nie ma większej miłości niż ta, gdy Ktoś życie oddaje bym ja mógł żyć” – słowa znanej piosenki pomagają nam lepiej zrozumieć tajemnicę śmierci i Zmartwychwstania Jezusa, który z miłości umarł za nasze grzechy. To właśnie ta Miłość sprawia, że jesteśmy mocni siłą samego Boga.

Jezus pragnie również naszej miłości. W słowach dzisiejszej Nowenny, siostra Faustyna przypomina nam o obietnicy Jezusa, który powiedział, że dusze, które za życia będą czcić miłosierdzie Jezusa – poprzez uczynki miłosierdzia, zaufanie – będą bronione w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci. Przywołana scena śmierci Jezusa to obraz, który skłania do refleksji na temat naszego życia i śmierci. Dlatego szczególnie dziś warto odpowiedzieć sobie na pytania: jak realizuję uczynki miłosierdzia w swoim życiu? Jak dzielę się miłością Jezusa z innymi?

Zofia Świerczyńska


Zobacz też —> Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego – wprowadzenie