Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Nowenna do Miłosierdzia Bożego 2017 – Dzień ...

Nowenna do Miłosierdzia Bożego 2017 – Dzień 5. Rozważanie – wierność

W Wielki Piątek rozpoczęła się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus prosił św. Faustynę, aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do uroczystości, w której czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia.

Zobacz więcej —> Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego – wprowadzenie

W każ­dym dniu nowen­ny może­my – opró­cz odma­wia­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia – modlić się rów­nież sło­wa­mi, jakie Jezus podyk­to­wał na te dni św. Sio­strze Fau­sty­nie (Dz. 1209–1229).

⇒ Nowenna do Miłosierdzia 2018

Zapraszamy również do refleksji z rozważaniami, które przygotowaliśmy na kolejne dni Nowenny.


Piąty dzień Nowenny – Wtorek w Oktawie Wielkanocy (18 kwietnia)
Pobierz

Słowa Pana Jezusa:

– Dziś sprowadź Mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi męki.

Św. Siostra Faustyna:

I dla tych, co podarli szatę Twej jedności,
Płynie z Serca Twego zdrój litości.
Wszechmoc miłosierdzia Twego, o Boże,
I te dusze z błędu wyprowadzić może.

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze heretyków i dusze odszczepieńców, i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Modlitwa: Koronka do Miłosierdzia Bożego


ROZWAŻANIE:

Temat: Wierność

Z Ewangelii św. Jana:

„Oto człowiek”

Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto człowiek.  Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi:  My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej.

Komentarz:

Niełatwo iść pod prąd. Dużo prościej razem z tłumem powtarzać: Ukrzyżuj! Dzisiejszy świat zewsząd krzyczy, że dasz radę sam, że nie potrzebujesz Boga, a wiara w Niego jest śmieszna. Tak niewiele trzeba, by im uwierzyć, stać się „bratem odłączonym”.

Czy chcesz dołączyć do tego tłumu, który wyszydza Jezusa? Zobacz do czego prowadzi nienawiść do Boga. Przed nimi stoi upokorzony, wyszydzony, pobity człowiek. Tłum nie ma współczucia, miłosierdzia ani litości. Na słowa „oto człowiek” reaguje głośnym „ukrzyżuj”, decydując o jego losie. My też chcemy decydować o sobie i o innych. Czy porzucając swoje wartości jesteś w stanie zadecydować właściwie? Czy głos większości zawsze jest tym słusznym? Komu jesteś wierny?

Anna Sitarz


Zobacz też —> Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego – wprowadzenie