Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Msza Krzyżma w Łagiewnikach – Homilia abp. M...

Msza Krzyżma w Łagiewnikach – Homilia abp. Marka Jędraszewskiego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – 18 kwietnia 2019

– Jako pasterz Kościoła krakowskiego dziękuję Wam bracia w kapłaństwie za waszą wierność, choć niekiedy macie poczucie krzywdy z powodu nielicznych, że wiernie trwacie przy swoich ślubach. Dziękuję wszystkim siostrom i braciom świeckim, którzy nas wspierają swoją modlitwą, cierpieniami, wiarą i miłością do Chrystusa jako głowy Kościoła – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy Krzyżma św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r.

Zobacz —> FOTORELACJĘ

Na początku homilii arcybiskup przypomniał, że Wielki Czwartek to dzień, w którym cały Kościół pochyla się z czcią nad tajemnicą Chrystusowego kapłaństwa. Z mesjaństwa Jezusa wynikały zadania, które zostały mu polecone przez Boga: głosić Dobrą Nowinę ubogim, opatrywać rany serc, zapowiadać wyzwolenie i wolność, obwieszczać rok łaski Pańskiej, nieść radość i pocieszenie.

Metropolita przywołał ewangeliczną scenę w której Chrystus zwrócił się do swych apostołów: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”. Zauważył, że Jezus jednoznacznie nakazał swym uczniom dawać świadectwo bez względu na to co spotka ich ze strony świata, uświadomił ich także, że będą prześladowani.

Arcybiskup zwrócił uwagę na to, że kapłaństwo jest szczególnym wyniesieniem, powołaniem przez samego Jezusa. Przyznał, że teraz nastał dla Kościoła trudny czas. – Zdajemy sobie sprawę z zarzutów jakie płyną pod adresem niektórych naszych braci, a w konsekwencji pod adresem nas wszystkich – stwierdził. Powołał się na słowa papieża Franciszka, który 24 lutego podczas spotkania z przewodniczącymi Konferencji Episkopatów z całego świata mówił, że świat kierując oskarżenia staje się głosem pokrzywdzonych, których słowa nie są dosłyszalne. Papież Franciszek dodał, że haniebne postawy niektórych współbraci dyskredytują wielu uczciwych i wiernych kapłanów. Metropolita podziękował kapłanom za wierność w posłudze i modlitwę osób świeckich za duchownych.

Odwołał się również do tekstu Ojca Świętego Benedykta XVI, w którym papież emeryt wskazał, że doszło do kryzysu antropologicznego, ponieważ zakwestionowano podstawowe prawdy o człowieku. Odrzucenie dekalogu w imię pozornej wolności doprowadziło do zachwiania hierarchią wartości i utraty tożsamości w imię relatywizmu. „Życie, które zostałoby kupione za cenę zaparcia się Boga, życie oparte na ostatecznym kłamstwie, jest nieżyciem. Męczeństwo jest podstawową kategorią chrześcijańskiej egzystencji” – pisał papież emeryt.

Arcybiskup zauważył, że wielu odeszło od istoty chrześcijaństwa, by przypodobać się światu. – Mamy być świadkami Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał. Ta postawa broni Kościół przed krzywdą – stwierdził. Aby zażegnać kryzys należy przywrócić wiarę w Boga, który jest fundamentem naszego życia i głosić jego Dobrą Nowinę. Trzeba także odnowić swoją wiarę do Chrystusa Eucharystycznego. Konieczny jest również powrót do tożsamości Kościoła i prawdy o nim. – Z bólem musimy przyznać, że są powody dla których musimy się wstydzić za niektóre występki naszych braci. Ale nieprawdą jest to, że taki jest Kościół – podkreślił metropolita. Nie można pozwolić, by taki obraz Kościoła został przyjęty, ponieważ to stłumi jego głos. Należy ukazać pełną prawdę o Kościele, w którym są święci, męczennicy, świadkowie Chrystusa. Arcybiskup przywołał słowa Benedykta XVI: „Jeśli z czujnym sercem rozglądamy się wokół i słuchamy, możemy dzisiaj wszędzie, szczególnie pośród zwykłych ludzi, ale także w wysokich rangach Kościoła, odnaleźć świadków, którzy swoim życiem i cierpieniem stają w obronie Boga”.

Na koniec homilii metropolita skierował do zebranych kapłanów swe życzenia: – Życzę Wam z całego serca, byście w waszych wspólnotach odkrywali ludzi, którzy są świadkami Boga żywego w codziennym życiu. Byście mogli się zauroczyć ich miłością do Chrystusa i Kościoła. By odkrywanie dobra, które jest w Kościele stało się źródłem Waszej radości kapłańskiej, mocą waszej wiary, siłą Waszej miłości. Powodem, by nieustannie dziękować Chrystusowi, że Was wybrał, powołał i nazwał przyjaciółmi.

Posłuchaj homilii abp. Marka Jędraszewskiego:

Na Mszy Krzyżma św. spotykają się kapłani z całej archidiecezji. Podczas liturgii zebrani duchowni odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie. W czasie Mszy Krzyżma św. arcybiskup błogosławi oleje chorych, katechumenów oraz konsekruje krzyżmo. Są one używane przy udzielaniu sakramentów świętych.

Info za —> Archidiecezja Krakowska: Konieczne jest ukazanie pełnej prawdy o Kościele. Msza Krzyżma św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska