PODZIEL SIĘ

“Miłosierdzie to droga” – Podsum...

“Miłosierdzie to droga” – Podsumowanie debaty – 8 czerwca 2019

W sobotę 8 czerwca 2019 r. odbyła się  w Warszawie debata organizowana przez międzynarodową katolicką organizację misyjną Domy Serca i Księgarnię na Miodowej zatytułowana “Miłosierdzie to droga”. I okazało się, że to droga piękna, ale też łatwo ją zgubić. Fundacja “Misericors” objęła debatę patronatem medialnym.

“Szymonie, czy kochasz mnie?” –  to pytanie Jezusa skierowane do Piotra było gestem wielkiego miłosierdzia. Jezus wybrał właśnie jego – Piotra, aby zapytać go o jego miłość. Piotra, który parę dni wcześniej trzy razy zaprał się Jezusa. Pan dał mu jednak jeszcze jedną szansę – tym razem, aby po trzykroć potwierdził, że Go kocha. Piotr cały ten czas był w drodze, ze wszystkimi upadkami i słabościami, ale zmierzał ku Panu, a Ten wyszedł mu naprzeciw. To spotkanie Jezusa z grzesznikiem było dla jednej z prelegentek – Dominiki Pruszczyńskiej – szczególnie widoczne w trakcie misji, jakie odbyła z Domami Serca w biednych dzielnicach Indii i Urugwaju. To tam zauważyła jak bardzo małe gesty miłosierdzia potrafią uzdrowić i przywrócić godność człowiekowi.

Druga z prelegentek – Karolina Staszak, redaktor naczelna miesięcznika Arteon – opowiedziała o miłosierdziu z punktu widzenia sztuki współczesnej. Spojrzenie to było o tyle ciekawe, iż porównywało Miłosierdzie Boże z działaniami artystycznymi chowającymi się pod przykrywką miłosierdzia, a w swojej istocie depczącymi ludzką godność. Temat Miłosierdzia Bożego w sztuce współczesnej wydaje się być niemal całkowicie pominięty i nieważny. Nie powinno to jednak zmieniać naszej postawy miłosierdzia wobec twórców, często przecież zupełnie po ludzku pogubionych lub nieszczęśliwych. Aby zakończyć wojnę kulturową, toczącą się właśnie w Polsce, trzeba wyjść naprzeciw i starać się zrozumieć.

Miłosierdzie zdecydowanie nie jest postawą, którą dzisiejszy świat będzie nam proponował. Drogi więc do niej musimy szukać sami. I mieć świadomość, że pytanie, które Jezus skierował w stronę Piotra, kieruje każdego dnia również i w naszą stronę…

Debata została zorganizowana przez Domy Serca oraz Księgarnię na Miodowej. Domy Serca są międzynarodową katolicką organizacją misyjną, założoną we Francji w 1990 r., a działającą w Polsce od 2012 r. Celem wolontariatu misyjnego z Domami Serca jest niesienie współczucia i pocieszenia najbardziej potrzebującym i cierpiącym. Każdy Dom Serca umieszczony jest w dzielnicy biedy i otwarty całą dobę, aby przyjąć wszystkich, którzy potrzebują pocieszenia, wsparcia lub pomocy. Jako organizacja stara się szerzyć kulturę współczucia i pocieszenia we wszystkich kręgach.


“Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech”.

Papież Franciszek, “Misericordiae vultus


Debata "Miłosierdzie to droga" - Warszawa, 8 czerwca 2019

domyserca.pl / Misericors