Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Litania do Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki...

Litania do Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Zapraszamy do modlitwy Litanią do bł. ks. Jerzego Popiełuszki, którego beatyfikacja miała miejsce w dniu 6 czerwca 2010 r. w Warszawie. Wspomnienie liturgiczne Błogosławionego obchodzone jest 19 października.

W dniu 14 września 2023 r. minie 76. rocznica Jego urodzin, zaś 19 października przypada 39. rocznica porwania i męczeńskiej śmierci.

 


Litania do Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami

Błogosławiony Jerzy, Męczenniku, módl się za nami
Odważny wyznawco Chrystusa, módl się za nami
Wierny Świadku Ewangelii, módl się za nami
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela, módl się za nami
Czcicielu Maryi Niepokalanej, módl się za nami
Oddany od dzieciństwa Bogu, módl się za nami
Wychowany w pobożnej rodzinie, módl się za nami
Gorliwy w służbie ołtarza, módl się za nami
Pragnący naśladować Świętych, módl się za nami
Wierny głosowi powołania, módl się za nami
Apostole godności człowieka, módl się za nami
Obrońco nienarodzonych, módl się za nami
Miłosierny dla cierpiących, módl się za nami
Wrażliwy na los pokrzywdzonych, módl się za nami
Dobry pasterzu ludzi pracy, módl się za nami
Uczący zło dobrem zwyciężać, módl się za nami
Wzywający do męstwa i solidarności, módl się za nami
Broniący wartości ewangelicznych, módl się za nami
Przestrzegający przed chęcią odwetu, módl się za nami
Wzywający do trwania w nadziei, módl się za nami
Niesprawiedliwie oskarżany, módl się za nami
Okrutnie umęczony, módl się za nami
Kapłanie wierny aż do końca, módl się za nami
Męczenniku prawdy i wolności, módl się za nami
Orędowniku spraw Kościoła i narodu, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P: Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
W: I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i za jego przyczyną spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Fot. M.Mazur/episkopat.pl

Źródło —> Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki: Modlitwy