Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

List Prezydium Episkopatu Polski do papieża Franci...

List Prezydium Episkopatu Polski do papieża Franciszka w 5. rocznicę wyboru – 13 marca 2018

„Wdzięczni jesteśmy za świadectwo wiary i miłości do Chrystusa, przy którym zawsze rodzi się i odradza radość, za Kościół posłany na geograficzne i egzystencjalne peryferie świata z orędziem miłosierdzia, za przypomnienie, iż wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami wezwanymi do głoszenia z radością wyzwalającej mocy Ewangelii” – czytamy w liście Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do papieża Franciszka z okazji piątej rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową. Tekst listu został odczytany podczas uroczystej Eucharystii w Świątyni Opatrzności Bożej 13 marca.

Publikujemy treść listu.


Warszawa, dnia 13 marca 2018 roku

Umiłowany Ojcze Święty!

Biskupi polscy, zgromadzeni na 378. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, dziękują Bogu, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w Świątyni Opatrzności Bożej, za błogosławione 5 lat pontyfikatu Waszej Świątobliwości.

Wdzięczni jesteśmy za świadectwo wiary i miłości do Chrystusa, przy którym zawsze rodzi się i odradza radość, za Kościół posłany na geograficzne i egzystencjalne peryferie świata z orędziem miłosierdzia, za przypomnienie, iż wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami wezwanymi do głoszenia z radością wyzwalającej mocy Ewangelii.

W Kościele w Polsce żywe jest wspomnienie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i wizyty Waszej Świątobliwości w naszej Ojczyźnie. Wezwanie do czynnego, konkretnego i pokornego świadectwa miłosierdzia jest dla nas wszystkich trwałym zobowiązaniem.

Śpiewając uroczyste Te Deum laudamus wypraszamy Ojcu Świętemu obfite dary Ducha dla dalszego świadectwa dawnego Ewangelii słowem i przykładem oraz dla przemiany świata i ewangelizacyjnego nawrócenia Kościoła.

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski


Info za —> episkopat.pl: List Prezydium Episkopatu do papieża Franciszka w piątą rocznicę wyboru