PODZIEL SIĘ

Konferencja prasowa przed 10. Dniem Solidarności z...

Konferencja prasowa przed 10. Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym – 25 października 2018

W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się w dniu 25 października 2018 r. konferencja prasowa przed X Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który w tym roku będzie obchodzony 28 października. Konferencja została zorganizowana przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) oraz Biuro Prasowe KEP.

Zobacz —> FOTORELACJĘ

Co roku podczas Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym PKWP zwraca uwagę na wybrany kraj szczególnie doświadczany prześladowaniami. W tym roku krajem reprezentującym współczesne męczeństwo chrześcijan będzie Pakistan. „Razem przerwijmy milczenie” – apelują organizatorzy Dnia Solidarności.

Abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Sekcji Polskiej PKWP, zauważył, że pomoc duchowa i materialna wpisuje się w duchowość chrześcijańską. „Już św. Paweł organizował pomoc na rzecz Kościołów potrzebujących, również papieże na przestrzeni wieków zachęcali do wspierania Kościołów w potrzebie. Wynika to z samego przykazania miłości, ale ta troska nie zacieśnia się tylko do pomocy duchowej, ile obejmuje pomoc materialną, kulturową, humanitarną” – powiedział abp Wojda. „Ta pomoc wpisuje się w naszą wiarę chrześcijańską, jest to jedna z wielkich posług chrześcijaństwa. Św. Jan Paweł II zachęcał do tej pomocy, także Benedykt XVI zachęcał do pomocy na rzecz osób potrzebujących” – przypomniał abp Wojda.

„Kościół w Polsce jest Kościołem bardzo hojnym i wyczulonym na potrzeby innych Kościołów, stąd nasza inicjatywa organizowana we wszystkich parafiach w Polsce. W ten sposób chcemy wyrazić naszą solidarność z Kościołami w potrzebie, które żyją w bardzo trudnych warunkach” – stwierdził abp Wojda.

W tym roku Kościół w Polsce pragnie wesprzeć chrześcijan w Pakistanie, gdzie chrześcijanie stanowią ok. 2% ludności, a katolicy ok. 0,6%. „Wybraliśmy w tym roku Pakistan, gdyż chcieliśmy przybliżyć ten mało znany nam kraj, gdzie chrześcijanie stanowią mniejszość. Rocznie ok. 800 młodych kobiet i dziewcząt jest porywanych i wydawanych za mąż za muzułmanów” – powiedział ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor Sekcji Polskiej PKWP.

Ks. Cisło ponadto zauważył, że „Polska jest jedynym krajem, który na taką skalę – w każdej diecezji, we wszystkich parafiach – modli się w intencji prześladowanych chrześcijan na świecie”.

Ks. Emmanuel Parvez z Pakistanu wyjaśnił konsekwencje pakistańskiego prawa dot. bluźnierstwa. Oskarżona o bluźnierstwo osoba, słusznie lub niesłusznie, podlega karze śmierci. 99% wszystkich spraw było bezpodstawnych.

Ks. Cisło zauważył, że obecnie wspólnota chrześcijańska w Pakistanie potrzebuje pomocy w kształceniu kleryków, w formacji sióstr, oraz w kwestii intencji mszalnych dla utrzymania lokalnych księży.

Zobacz szczegółowe informacje o 10. Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym w serwisie PKWP —> Pakistan – Przerwać milczenie

Info i foto za —> episkopat.pl: Abp Wojda: Kościół w Polsce jest Kościołem hojnym i wyczulonym na potrzeby innych Kościołów


List kard. Josepha Coutts’a do Polaków

Moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu,

Przesyłam wam pozdrowienia z Rzymu z kończącego się już Synodu Biskupów. To było niesamowite doświadczenie jedności, braterstwa oraz poczucia bycia Jednym Katolickim Kościołem zgromadzonym wokół Ojca Świętego.

Przesyłam również pozdrowienia z Kościoła w Pakistanie. Jesteśmy niewielkim i historycznie młodym Kościołem w kraju o ogromnej populacji muzułmańskiej. Dla nas, Chrześcijan żyjących i świadczących o naszej wierze w centrum islamskiego świata, każdy dzień pełen jest trudności i wyzwań. Jednakże wsparcia.

Jesteśmy również zachęceni przykładem Kościoła w Polsce. Pomimo różnych cierpień i prześladowań w ciągu okupacji komunistycznej daliście Kościołowi Powszechnemu wielkiego i nieustraszonego pasterza jakim był Św. Jan Paweł II. W Pakistanie ludzie starszej generacji pamiętają i wspominają ze wzruszeniem krótką wizytę Papieża w roku 1982. Jego obecność odniosła bardzo pozytywny skutek nawet na niechrześcijańskich mieszkańcach naszego kraju.

Dziś okazaliście swoje zainteresowanie oraz solidarność z cierpiącym Kościołem na świecie. Pragnę podziękować wszystkim wierzącym w Polsce za ich modlitwy oraz wszelką inną pomoc dla cierpiącego Kościoła, a szczególnie w Pakistanie.

Jednocząc się z wami w Panu, jednej wierze oraz jednym Chrzcie Świętym, modlę się do naszego kochającego Ojca aby wam błogosławił za waszą hojność i dobroć.

+ Joseph Kardynał Coutts
Arcybiskup Karachi

Tekst za —> pkwp.org: Pakistan – przerwać milczenie


SMS Ratuje

Materiały do pobrania ze strony PKWP:

Plakat

Ulotka

Materiały liturgiczne

Materiały katechetyczne