Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Jubileusz 200-lecia Archidiecezji Warszawskiej ...

Jubileusz 200-lecia Archidiecezji Warszawskiej – 3 marca 2018

Msza św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycz z okazji 200. rocznicy podniesienia diecezji warszawskiej do rangi archidiecezji była głównym punktem świętowania jubileuszu 200-lecia Archidiecezji Warszawskiej. Eucharystię poprzedziła sesja historyczna. Na dziękczynienie Bogu 3 marca 2018 r. do archikatedry warszawskiej przybyli m.in. nuncjusz apostolski, duchowieństwo oraz przedstawiciele parafii.

Wideo —> Homilia kard. Kazimierza Nycza

Na sesję historyczną złożyły się dwa wykłady wygłoszone w archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

Ks. prałat dr Andrzej Gałka, historyk i rektor kościoła św. Marcina, przedstawił genezę i historię Archidiecezji Warszawskiej od momentu jej utworzenia i pierwsze stulecie, poprzez czasy po odzyskaniu niepodległości, aż po ostatnie wielkie postacie kierujące Archidiecezją, jak prymasi Stefan Wyszyński i Józef Glemp.

(…) Bp Michał Janocha mówił o Warszawie czasów Aleksandra I, zwłaszcza w kontekście wielkiego rozwoju architektury i sztuki tego okresu. Lata 1818-1830 określił jako złot okres urbanistyki warszawskiej.

Zobacz więcej —> 200-lecie Archidiecezji Warszawskiej: Sympozjum

Podczas Mszy św. jubileuszowej Metropolita Warszawski nawiązał do listu kard. Stefana Wyszyńskiego z marca 1968 roku. Z okazji 150-lecia archidiecezji warszawskiej, ale też w wyraźnym odniesieniu do ówczesnych wydarzeń politycznych, Prymas Tysiąclecia napisał: „Nie ma takiej sytuacji, w której naród miałby prawo przekazać swoje dziedzictwo duchowe i kulturalne jakiejś orientacji politycznej czy jakiejś frakcji”.

Metropolita Warszawski zaznaczył, że to przesłanie jest aktualne także dzisiaj. „Jeżeli te słowa Prymasa Tysiąclecia odnoszą się do narodu, to z innego motywu teologicznego odnoszą się do Kościoła. Kościół nie może stać się niewolnikiem żadnej frakcji. Musi być dla wszystkich, bo do wszystkich go posyła Jezus Chrystus z ewangelią miłości” – mówił dalej.

W homilii kard. Nycz przypomniał też skomplikowane okoliczności polityczne powstania archidiecezji warszawskiej i kluczową rolę Bożej Opatrzności. „Pan Bóg potrafi pisać prosto, a nawet jeśli prowadzi sprawy dłuższą drogą, to czyni tak dlatego, by uszanować ludzką wolność, a może dlatego, aby tą dłuższą drogą osiągnięto większy cel” – wskazywał Kardynał.

Zobacz więcej:

200-lecie Archidiecezji Warszawskiej: Msza św.

200-lecie Archidiecezji Warszawskiej – relacja [foto]


Z okazji 200-lecia logo Archidiecezji Warszawskiej przybrało jubileuszową postać. Złote barwy i okolicznościowy napis nawiązują do ustanowienia w 1818 r. w Warszawie arcybiskupstwa i metropolii.

200 lat temu powstała metropolia warszawska. Jak do tego doszło? Ks. Piotr Staniewicz, dyrektor Archiwum…

Opublikowany przez Archidiecezja Warszawska na 28 lutego 2018

 

Krótki rys historyczny

Archidiecezja Warszawska została utworzona 3 marca 1818 r. Wcześniej istniała jako diecezja warszawska powołana do istnienia przez papieża Piusa VI bullą „Ad universam agri Dominici curam” z 19 października 1798 r. Powstanie arcybiskupstwa warszawskiego i metropolii wynikało z potrzeby dostosowania organizacji kościelnej do nowej sytuacji Królestwa Polskiego i jego podziału administracyjnego.

Nowa archidiecezja składała się z 275 parafii. Stanowiła połączenie dawnej diecezji warszawskiej oraz części łowickiej, która przedtem stanowiła część składową archidiecezji gnieźnieńskiej. W jej skład weszły także niewielkie terytoria odcięte od diecezji lubelskiej, kujawsko-kaliskiej i płockej.

Pierwszym arcybiskupem metropolitą warszawskim i prymasem Królestwa Polskiego został bp Franciszek Malczewski. Rządy w archidiecezji objął 1 stycznia 1819 r.

Info za —> archwwa.pl: W sobotę 3 marca – 200-lecie Archidiecezji Warszawskiej (zapowiedź)