Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Ekumeniczny Maraton Biblijny w Krakowie – 22...

Ekumeniczny Maraton Biblijny w Krakowie – 22-23 października 2017

fot.

W dniach 22-23 października 2017 r. odbędzie się w Krakowie Ekumeniczny Maraton Biblijny. W tym roku, termin Maratonu został przesunięty z maja na miesiąc bieżący, ze względu na bliskość czasową 500. rocznicy Reformacji, obchodzonej 31 października. Reformacja wpisała się w historię między innymi upowszechnieniem Pisma Świętego w przekładach na języki narodowe. Czytanie Pisma odbędzie się w kościółku św. Wojciecha w Rynku Głównym.

Jako miejsce pochylenia się nad tekstami Ewangelii i innych ksiąg Nowego Testamentu oraz nad Psalmami został wybrany kościół św. Wojciecha w Rynku Głównym. To tutaj bowiem, według tradycji, przybyły z Czech patron Polski miał głosić Ewangelię ówczesnym krakowianom. Głosił je jako apostoł Kościoła, niedotkniętego jeszcze rozłamami, których dziedzictwo próbujemy dziś z trudem przezwyciężyć.

Ekumeniczny Maraton Biblijny organizują wspólnie: Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej, Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII.

24-godzinne publiczne czytanie Pisma Świętego: niedziela 22 października, godz. 22:30 – poniedziałek 23 października, godz. 21:37.

Kościół św. Wojciecha, Rynek Główny.

Zobacz też —> Ekumeniczny Maraton Biblijny w Krakowie 22 – 23 X 2017

Tegorocznym tematem Dni Biblijnych były słowa z Księgi Proroka Ezechiela: „Dam wam nowe serce i nowego ducha dam w wasze wnętrze”. Niech przyświecają też krakowskiemu Maratonowi. Wierzymy, że czytając słowo Boże i wsłuchując się w nie, mamy szczególną sposobność doświadczenia spełniania się tego proroctwa. Przywołujemy Bożą Obecność dla Krakowa i błagamy o błogosławieństwo. Obietnica Boża może spełnić się w nas dla dobra nas samych i dla dobra naszego miasta. Trwamy bowiem przy Tym, który „ma słowa życia wiecznego” (por. J 6, 67-68). Ekumeniczny wymiar naszej lektury Pisma pozwala ponadto przeżyć tę jedność, która już jest nam dana. Jezus tuż przed śmiercią modlił się, „abyśmy byli jedno”. Chrześcijanom daleko jeszcze do pełnej jedności. Daleko do możliwości wspólnego „łamania Chleba”. Ale przecież już dziś możemy „łamać się” i dzielić Jego Słowem ponad barierami różnych wyznań. Czy wolno nam zlekceważyć taką łaskę?

Wszystkich, którzy szukają w Biblii światła i mocy, zachęcamy do zgromadzenia się wokół Słowa Bożego, zapisanego w Świętej Księdze, w ramach tegorocznego Maratonu. To wyjątkowa okazja do wspólnego świadectwa wiary, złożonego wobec świata przez chrześcijan różnych wyznań. Przyjdźcie spotkać Boga w Jego SŁOWIE!

Info za —> Archidiecezja Krakowska: Krakowski Maraton Biblijny ZAPROSZENIE