Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Dyspensa na piątek 31 grudnia 2021 w Archidiecezji...

Dyspensa na piątek 31 grudnia 2021 w Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej

W obu warszawskich diecezjach – Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej w piątek 31 grudnia 2021 r. nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (post jakościowy). Metropolita warszawski i biskup warszawsko-praski udzielili na ten dzień dyspensy, pod pewnymi warunkami.


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Piątek 31 grudnia 2021 r. to w Kościele katolickim siódmy dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego. 31 grudnia przypada też liturgiczne wspomnienie dowolne św. Sylwestra I, papieża oraz św. Katarzyny Laboure, dziewicy i zakonnicy. Decyzja o udzieleniu dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru tego dnia i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021 r. w poszczególnych diecezjach leży w gestii biskupów diecezjalnych.

Zobacz więcej —> Czy w piątek 31 grudnia 2021 obowiązuje post?


Metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz udziela dyspensy na piątek, 31 grudnia 2021 osobom przebywającym na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Korzystający z dyspensy powinni odmówić modlitwę w intencjach papieża Franciszka oraz podjąć zadośćuczynienie w wybranej formie: wypełniając uczynki miłości lub przez ofiarowanie jałmużny. Publikujemy komunikat:

Warszawa, 14 grudnia 2021

Dyspensa

Mając na względzie, że przypadający na piątek 31 grudnia br., ostatni dzień roku kalendarzowego, sprzyja organizowaniu rodzinnych i towarzyskich spotkań oraz radosnemu przeżywaniu tego dnia, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej, dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

Zalecam, aby korzystający tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego oraz podjęli zgodnie z własnym wyborem formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny.

† Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Info za —> archwwa.pl: Dyspensa na 31 grudnia 2021


Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński udzielił wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej dyspensy od wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych w piątek, 31 grudnia 2021 roku. Publikujemy komunikat:

Komunikat w sprawie dyspensy w dniu św. Sylwestra

Na podstawie kanonów 1250 i 1251 Kodeksu Prawa Kanonicznego – udzielam dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od zachowania charakteru pokutnego dnia w piątek, 31 grudnia 2021 roku, wszystkim Diecezjanom oraz Gościom, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie diecezji warszawsko-praskiej.

Przypominam zarazem, że korzystając z dyspensy należy złożyć ofiarę na pomoc dla potrzebujących i ubogich.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Informację należy podać do wiadomości wiernych podczas wszystkich Mszy Świętych w niedzielę, 26 grudnia 2021 roku, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

Info za —> diecezja.waw.pl: Dyspensa w dniu św. Sylwestra 31 grudnia 2021 roku


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja