Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Do diecezji przychodzę z otwartością i ciekawością...

Do diecezji przychodzę z otwartością i ciekawością – Rozmowa z ks. Adrianem Galbasem SAC, nowym biskupem pomocniczym diecezji ełckiej – 11 stycznia 2020

– W każdy możliwy sposób, a więc również za pomocą mediów społecznościowych, chcę spotykać się z ludźmi i być dla nich przystępny – podkreśla ks. Adrian Józef Galbas SAC, były prowincjał Księży Pallotynów w Poznaniu, który 12 grudnia 2019 roku został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji ełckiej. Święcenia biskupie przyjął w dniu 11 stycznia 2020 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozmowy rzecznika Konferencji Episkopatu Polski z biskupem nominatem, opublikowanej w dniu 11 stycznia.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik: Czy Ksiądz był w Ełku i zna tę diecezję?

Biskup nominat Adrian Józef Galbas SAC: Diecezję znam mało i głównie z wakacji. Są to tereny bardzo urokliwe i przyjazne. Na początku swojej kapłańskiej drogi byłem też na pielgrzymce pieszej z Suwałk do Wilna. Mam też przyjaciół w tej diecezji. Zdaję sobie sprawę, że diecezję znam za słabo, więc przede mną sporo nauki. Jestem jak nowicjusz. Jednak myślę, że ta sytuacja ma sporo zalet, bo do diecezji przychodzę z otwartością i ciekawością.

W jaki sytuacji został Księdza telefon z nuncjatury o nominacji biskupiej do Ełku?

Nie zapomnę tego dnia. To było ogromne przeżycie. Telefon z nuncjatury otrzymałem w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Było to dokładnie w tym dniu, gdy w Kościele czytaliśmy ewangelię o zwiastowaniu i przejmujące słowa Maryi +Fiat+ (Niech się tak stanie). Posługę biskupią podejmuję jako pallotyn. Mój zakon ma wspaniały charyzmat, który mnie ukształtował i stworzył duchowo. Święty Wincenty Pallotti był przekonany, że wszyscy członkowie Ludu Bożego są powołani do apostolstwa na mocy zobowiązania wynikającego z przykazania miłości. To charyzmat bardzo aktualny. Chciałbym jako biskup ofiarować go diecezji ełckiej i Kościołowi w Polsce. Chciałbym wszystkich zaprosić do współpracy w duchu Chrystusowym.

Ksiądz ma za sobą nie tylko studia teologiczne, ale też dziennikarskie. Komunikacja ma dziś kluczowe znaczenie, czy będzie Ksiądz aktywny w mediach społecznościowych?

Chcę spotykać się z ludźmi w każdy możliwy sposób, a więc również za pomocą mediów społecznościowych. Spotkanie i wyjście ku człowiekowi jest przecież przesłaniem Kościoła. W czasie rekolekcji przed święceniami rozważałem teksty liturgii święceń biskupich i muszę przyznać, że są one bardzo przejmujące. Wśród pytań, które zadaje się biskupowi elektowi jest to +czy chcesz być przystępny dla ludzi+. Te słowa zapadły mi głęboko w serce. Przystępność biskupa jest wielowymiarowa i z pewnością jednym z jej wymiarów jest przystępność poprzez media, również te społecznościowe. Chcę spotykać się z ludźmi i być dla nich przystępny. Jeśli chodzi o moje studia dziennikarskie, to w czasie studiów z teologii pastoralnej pomyślałem, że ta dodatkowa specjalizacja przyda się w mojej pracy duszpasterskiej.

Motto i herb określają posługę biskupa. Jakie jest znaczenie motta i herbu Księdza?

Moje motto i herb są przeze mnie głęboko przemyślane i przemodlone. Hasłem biskupim są dwa proste słowa. Pax Christi (Pokój Chrystusa) – to część naszego pallotyńskiego pozdrowienia. Słowa te wyrażają też moje pragnienie, by biskupia posługa była przekazywaniem pokoju. Herb ma niebieskie tło, które przypomina Maryję, w centralnej części jest krzyż, który jest znakiem naśladowania Chrystusa i posługi apostolskiej. Jest też gwiazda nawiązująca do Mędrców, którzy widzieli gwiazdę na Wschodzie. Oznacza ona pragnienie dzielenia się pokojem Chrystusa ze wszystkimi. Natomiast gołąbek w herbie nawiązuje do sceny biblijnej, gdy Noe po potopie wypuścił z arki gołębicę, a ta wróciła z listkiem z drzewa oliwnego, przynosząc w ten sposób znajdującym się w arce pokój i nadzieję. Hasło i herb wyrażają moją wielką nadzieję, by moja posługa biskupia kojarzyła się ludziom właśnie z niesieniem wszystkim pokoju i nadziei.

Czego Ksiądz życzy diecezjanom ełckim?

Przede wszystkim proszę diecezjan, by mnie życzliwie przyjęli, bo będę w diecezji ełckiej na początku osobą z zewnątrz. Moim diecezjanom i sobie samemu życzę byśmy, korzystając ze wszystkich talentów, które dał nam Chrystus, wspólnie zmierzali do świętości.

Posłuchaj biskupa nominata:

Info, audio i  foto za —> BP KEP: Nowy biskup w Ełku: do diecezji przychodzę z otwartością i ciekawością

Pierwsze błogosławieństwo nowego biskupa Adriana Galbasa SAC po Mszy Świętej święceń biskupich:

Zobacz też:

Transmisja święceń biskupich ks. dr. Adriana Józefa Galbasa SAC

Abp Wojda do bp. Galbasa: bądź jak Dobry Pasterz! – Homilia podczas święceń biskupich

Przewodniczący Episkopatu: życzę byś czuł we własnej piersi uderzenia serc ludzi