Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy w piątek 31 maja 2024 obowiązuje post?

Czy w piątek 31 maja 2024 obowiązuje post?

Piątek 31 maja 2024 r., przeżywany w tym roku dzień po uroczystości Bożego Ciała, to w Kościele powszechnym święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

W Kościele w Polsce istnieje nadal tradycja “oktawy Bożego Ciała”, która w liturgii rzymskiej istniała do 1955 r.

Oktawa Bożego Ciała została zniesiona przez Piusa XII, jednak na prośbę Episkopatu Polski został zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy. Sprawę tę reguluje instrukcja KEP z 1987 r. “O kulcie tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą”, która zaleca m.in. zachowanie po uroczystości Bożego Ciała procesji eucharystycznych przez osiem dni, aż do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, “tam gdzie jest taki zwyczaj”, a “dzieci, które w danym roku przystąpiły do pierwszej Komunii świętej, powinny w tych procesjach uczestniczyć w zorganizowanej grupie”…

Czytaj szczegółowe informacje —> misyjne.pl: Oktawa Bożego Ciała. Jest czy jej nie ma?

Zobacz też —> Czy w piątek 7 czerwca 2024 obowiązuje post?

W okresie między Zwiastowaniem Pańskim i narodzeniem Jana Chrzciciela, na zakończenie maryjnego miesiąca maja, Kościół czci pamiątkę nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję. Były to nie tylko odwiedziny matki proroka przez Maryję, ale przede wszystkim było to spotkanie Mesjasza ze swym Poprzednikiem.

Święto Nawiedzenia NMP wywodzi się z religijności chrześcijańskiego Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, święto to rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. Sobór w Bazylei (1441) to święto zatwierdził.

Zobacz więcej —> o święcie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny


Czy w piątek 31 maja 2024 obowiązuje post?

Wierni w Polsce, którzy ukończyli 14 rok życia, są w piątki zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (postu jakościowego) ze względu na pokutny charakter tego dnia – nie obowiązuje ona jedynie w piątki, w które wypada uroczystość (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251) lub dni w randze uroczystości albo gdy zostanie udzielona zgodnie z prawem kanonicznym dyspensa (kanon 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

W kalendarzu liturgicznym piątek 31 maja 2024 r. to święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (nie uroczystość) dlatego w Polsce, co do zasady, w piątek 31 maja 2024 r. OBOWIĄZUJE wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (post jakościowy).

WYJĄTKIEM są te parafie, w których tego dnia obchodzona jest uroczystość odpustowa (tzn. nie jest przeniesiona na najbliższą niedzielę) związana z patronami parafii – warto sprawdzić na stronie internetowej danej parafii.

DECYZJA O UDZIELENIU DYSPENSY od piątkowego postu 31 maja 2024 r. (wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych) w poszczególnych diecezjach, leży w gestii biskupów diecezjalnych (mogą to również czynić proboszczowie dla poszczególnych parafii).

Warto sprawdzić na stronie internetowej własnej diecezji lub parafii, czy dyspensa taka i na jakich warunkach została udzielona (np. zobowiązanie do modlitwy, wsparcia chorych czy złożenia ofiary na misje).

Uczynili tak pasterze wielu polskich archidiecezji i diecezji.

Zobacz listę –> deon.pl: W tych diecezjach jest dyspensa na 31 maja, piątek po Bożym Ciele


Miłosierni miłosierdzia dostąpią!


Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 1, 39-56)

“W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała:

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

Wtedy rzekła Maryja:

«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.”

Zobacz wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 31 maja 2024


DEFINICJA POSTU

Dyscyplinę dotyczącą postów reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1249-1253. Rozróżnia się post ilościowy i jakościowy.

Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. W każdy piątek roku, jeżeli nie przypada w tym dniu uroczystość, należy zachować post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Do zachowania wstrzemięźliwości zobowiązani są wierni, którzy ukończyli 14 rok życia (kan. 97; kan. 1252).

Post ilościowy polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz lekkiego posiłku rano i wieczorem. Post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Obowiązuje on wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia.

Info za —> Mateusz.pl (2003): Wyjaśnienie w sprawie IV przykazania odnoszące się do zachowania wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce