Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy w piątek 27 grudnia 2019 obowiązuje post?

Czy w piątek 27 grudnia 2019 obowiązuje post?

W piątek w oktawie Narodzenia Pańskiego, 27 grudnia 2019 r. obchodzimy w Kościele powszechnym święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty.

Zobacz też —> Czy w piątek 3 stycznia 2020 obowiązuje post?

Św. Jan był umiłowanym uczniem Pana Jezusa. Był świadkiem przemienienia Pańskiego i konania w Ogrodzie Oliwnym. Przy Ostatniej Wieczerzy spoczął na piersi Zbawiciela. Umierając na krzyżu, Pan Jezus oddał mu w opiekę swoją Matkę. Św. Jan napisał trzy Listy apostolskie, Apokalipsę i Ewangelię. Zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa, św. Jan umarł śmiercią naturalną w późnej starości. Ewangelia św. Jana, która uzupełnia pozostałe, zawiera najgłębszy wykład tajemnic Bożych. W Kościele Wschodnim nadano św. Janowi tytuł teologa. W ikonografii chrześcijańskiej symbolem św. Jana jest orzeł.

Czytaj więcej o św. Janie —> na brewiarz.pl

Zobacz też —> 27 grudnia – Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty


Wierni w Polsce, którzy ukończyli 14 rok życia, są w piątki zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (postu jakościowego) ze względu na pokutny charakter tego dnia nie obowiązuje ona jedynie w piątki, w które wypada uroczystość (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251) lub dni w randze uroczystości albo gdy zostanie udzielona zgodnie z prawem kanonicznym dyspensa (kanon 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Oktawa Narodzenia Pańskiego ma w kalendarzu liturgicznym rangę święta (nie zaś uroczystości jak wielkanocna) i dlatego nie znosi piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. W Polsce w piątek 27 grudnia 2019 r. obowiązuje piątkowy post czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Wyjątkiem są te parafie pod wezwaniem św. Jana, Apostoła i Ewangelisty, w których tego dnia obchodzona jest uroczystość odpustowa (warto sprawdzić na stronie internetowej danej parafii).

Decyzja o ewentualnym udzieleniu dyspensy na ten dzień w poszczególnych diecezjach leży w gestii biskupów diecezjalnych. Warto sprawdzić na stronie własnej diecezji, czy dyspensa taka została udzielona.


Zobacz też —> BP KEP: Rzecznik Episkopatu: w piątek w oktawie Narodzenia Pańskiego (27 grudnia) obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 


DEFINICJA POSTU

Dyscyplinę dotyczącą postów reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1249-1253. Rozróżnia się post ilościowy i jakościowy.

Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. W każdy piątek roku, jeżeli nie przypada w tym dniu uroczystość, należy zachować post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Do zachowania wstrzemięźliwości zobowiązani są wierni, którzy ukończyli 14 rok życia (kan. 97; kan. 1252).

Post ilościowy polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz lekkiego posiłku rano i wieczorem. Post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Obowiązuje on wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia.

Info za —> Mateusz.pl (2003): Wyjaśnienie w sprawie IV przykazania odnoszące się do zachowania wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce