Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy w piątek 21 września 2018 obowiązuje post?

Czy w piątek 21 września 2018 obowiązuje post?

W piątek 21 września 2018 r. obchodzimy w Kościele katolickim święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

Mateusz pochodził z Kafarnaum. Pełnił urząd celnika, gdy Jezus powołał go na apostoła. Ewangelia Mateusza najdokładniej wskazuje związek Starego i Nowego Przymierza. Według tradycji Mateusz głosił Ewangelię na Wschodzie.

Zobacz więcej o św. Mateuszu —> na brewiarz.pl

“… w postaci Mateusza Ewangelie ukazują paradoks z prawdziwego zdarzenia: ten, kto pozornie daleki jest od świętości, może stać się wręcz przykładem przyjęcia miłosierdzia Bożego i ukazać jego cudowne skutki w swym życiu (…) Wezwanie Jezusa dociera więc także do osób będących na dole drabiny społecznej, kiedy wykonują swą zwykłą pracę.”

– fragment katechezy papieża Benedykta XVI o św. Mateuszu z dnia 30 sierpnia 206 r.


Wierni w Polsce są w piątki zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (postu jakościowego) ze względu na pokutny charakter tego dnia – nie obowiązuje ona jedynie w piątki, w które wypada uroczystość (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251) lub dni w randze uroczystości (np. piątek w Oktawie Wielkanocy) lub gdy zostanie udzielona zgodnie z prawem kanonicznym dyspensa (kanon 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Ponieważ piątek 21 września 2018 r. ma rangę święta, nie zaś uroczystości, dlatego w Polsce obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Wyjątkiem są parafie pod wezwaniem św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty – te, w których 21 września przypada uroczystość odpustowa (warto sprawdzić np. ogłoszenia parafialne na stronie własnej parafii).


Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. w dniu 21 września 2018


DEFINICJA POSTU

Dyscyplinę dotyczącą postów reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1249-1253. Rozróżnia się post ilościowy i jakościowy.

Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. W każdy piątek roku, jeżeli nie przypada w tym dniu uroczystość, należy zachować post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Do zachowania wstrzemięźliwości zobowiązani są wierni, którzy ukończyli 14 rok życia (kan. 97; kan. 1252).

Post ilościowy polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz lekkiego posiłku rano i wieczorem. Post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Obowiązuje on wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia.

Info za —> Mateusz.pl (2003): Wyjaśnienie w sprawie IV przykazania odnoszące się do zachowania wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce