PODZIEL SIĘ

Czy w piątek 18 października 2019 obowiązuje post?...

Czy w piątek 18 października 2019 obowiązuje post?

W piątek 18 października 2019 r. Kościół powszechny obchodzi święto św. Łukasza, Ewangelisty.

Łukasz pochodził z rodziny pogańskiej. Nawróciwszy się na chrześcijaństwo, stał się towarzyszem św. Pawła Apostoła. Jest autorem Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła.

Zobacz więcej —> 18 października – Święto św. Łukasza Ewangelisty

Zobacz też —> Czy w piątek 1 listopada 2019 – Uroczystość Wszystkich Świętych – obowiązuje post?

Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii i miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników. Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, Matki Bożej. Jeden z nich, jak opisuje Teodor Lektor z VI wieku, cesarzowa Eudoksja, żona Teodozego II Wielkiego, zabrała z Jerozolimy i przesłała św. Pulcherii, siostrze cesarza. Według innej opowieści kopią jednego z obrazów św. Łukasza jest ikona jasnogórska.

Zobacz więcej o św. Łukaszu —> na brewiarz.pl

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 18 października 2019 r.


Wierni w Polsce, którzy ukończyli 14 rok życia, są w piątki zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (postu jakościowego) ze względu na pokutny charakter tego dnia nie obowiązuje ona jedynie w piątki, w które wypada uroczystość (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251) lub dni w randze uroczystości albo gdy zostanie udzielona zgodnie z prawem kanonicznym dyspensa (kanon 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Ponieważ dzień 18 października ma w kalendarzu liturgicznym rangę święta – św. Łukasza Ewangelisty – dlatego w piątek 18 października 2019 w Polsce obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (post jakościowy). Wyjątkiem są te parafie pod wezwaniem św. Łukasza Ewangelisty, w których tego dnia obchodzona jest uroczystość odpustowa (warto sprawdzić na stronie internetowej danej parafii).


DEFINICJA POSTU

Dyscyplinę dotyczącą postów reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1249-1253. Rozróżnia się post ilościowy i jakościowy.

Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. W każdy piątek roku, jeżeli nie przypada w tym dniu uroczystość, należy zachować post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Do zachowania wstrzemięźliwości zobowiązani są wierni, którzy ukończyli 14 rok życia (kan. 97; kan. 1252).

Post ilościowy polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz lekkiego posiłku rano i wieczorem. Post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Obowiązuje on wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia.

Info za —> Mateusz.pl (2003): Wyjaśnienie w sprawie IV przykazania odnoszące się do zachowania wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce