Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy w piątek 12 czerwca 2020 obowiązuje post?

Czy w piątek 12 czerwca 2020 obowiązuje post?

Piątek 12 czerwca 2020 r. przeżywany w tym roku dzień po uroczystości Bożego Ciała, to w Kościele piątek X tygodnia Okresu Zwykłego. W Polsce 12 czerwca przypada też liturgiczne wspomnienie dowolne błogosławionych męczenników Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa, i Towarzyszy – 108 męczenników II wojny światowej.

Zobacz też —> Czy w piątek 19 czerwca 2020 obowiązuje post?

W Kościele w Polsce istnieje nadal tradycja “oktawy Bożego Ciała”, która w liturgii rzymskiej istniała do 1955 r. Oktawa Bożego Ciała została zniesiona przez Piusa XII, jednak na prośbę Episkopatu Polski został zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy. Sprawę tę reguluje instrukcja KEP z 1987 r. “O kulcie tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą”, która zaleca m.in. zachowanie po uroczystości Bożego Ciała procesji eucharystycznych przez osiem dni, aż do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, “tam gdzie jest taki zwyczaj”, a “dzieci, które w danym roku przystąpiły do pierwszej Komunii świętej, powinny w tych procesjach uczestniczyć w zorganizowanej grupie”…

Czytaj szczegółowe informacje —> misyjne.pl: Oktawa Bożego Ciała. Jest czy jej nie ma?

13 czerwca 1999 r. podczas Mszy świętej odprawianej w Warszawie św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 108 męczenników, którzy ponieśli śmierć w czasach II wojny światowej. W tym gronie jest trzech biskupów, pięćdziesięciu dwóch księży diecezjalnych, dwudziestu sześciu księży zakonnych, trzech alumnów seminariów duchownych, siedmiu braci zakonnych, osiem sióstr zakonnych i dziewięciu wiernych świeckich. Każda z tych osób wykazała się niezwykłym heroizmem wiary: są w tym gronie biskupi – pasterze, którzy woleli zginąć, aniżeli zostawić swoją owczarnię; siostry i księża ratujący Żydów; teściowa, która oddała swe życie za synową w ciąży; zakonnik, który za posiadanie różańca, a potem odmowę sprofanowania go został zmasakrowany i utopiony w kloace; księża i alumni dzielący się w obozie koncentracyjnym jedyną kromką chleba ze współwięźniami; duchowny, który zginął za to, że nie wydał Gestapo komunistów.

Czytaj więcej —> brewiarz.pl: 12 czerwca – Wspomnienie dowolne błogosławionych 108 męczenników II wojny światowej | opoka.org.pl: Beatyfikacja 108 polskich męczenników – biografie

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 12 czerwca 2020 (piątek X tygodnia Okresu Zwykłego


Wierni w Polsce, którzy ukończyli 14 rok życia, są w piątki zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (postu jakościowego) ze względu na pokutny charakter tego dnia nie obowiązuje ona jedynie w piątki, w które wypada uroczystość (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251) lub dni w randze uroczystości albo gdy zostanie udzielona zgodnie z prawem kanonicznym dyspensa (kanon 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

W kalendarzu liturgicznym piątek 12 czerwca 2020 r. to piątek X tygodnia Okresu Zwykłego zaś w Polsce także liturgiczne wspomnienie Błogosławionych 108 męczenników z czasów II wojny światowej dlatego w piątek 12 czerwca 2020 r. w Polsce obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (post jakościowy).

Wyjątkiem są te parafie, w których tego dnia obchodzona jest uroczystość odpustowa (tzn. nie jest przeniesiona na najbliższą niedzielę) związana z patronami parafii (108 błogosławionych męczenników lub poszczególnych postaci, np. bpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, ks. Franciszka Drzewieckiego FDP, itp.) – warto sprawdzić na stronie internetowej danej parafii.

Decyzja o udzieleniu dyspensy na piątek 12 czerwca 2020 r. – w poszczególnych diecezjach, leży w gestii biskupów diecezjalnych (mogą to również czynić proboszczowie dla poszczególnych parafii).

Warto sprawdzić na stronie internetowej własnej diecezji lub parafii, czy dyspensa taka i na jakich warunkach została udzielona.

Uczynili tak pasterze np.: archidiecezji gnieźnieńskiej, archidiecezji gdańskiej, archidiecezji katowickiej, Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, diecezji legnickiej, diecezji sosnowieckiej.


DEFINICJA POSTU

Dyscyplinę dotyczącą postów reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1249-1253. Rozróżnia się post ilościowy i jakościowy.

Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. W każdy piątek roku, jeżeli nie przypada w tym dniu uroczystość, należy zachować post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Do zachowania wstrzemięźliwości zobowiązani są wierni, którzy ukończyli 14 rok życia (kan. 97; kan. 1252).

Post ilościowy polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz lekkiego posiłku rano i wieczorem. Post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Obowiązuje on wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia.

Info za —> Mateusz.pl (2003): Wyjaśnienie w sprawie IV przykazania odnoszące się do zachowania wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce