Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy w piątek 11 listopada 2022 obowiązuje post?

Czy w piątek 11 listopada 2022 obowiązuje post?

W piątek 11 listopada 2022 r. przypada w Kościele powszechnym liturgiczne wspomnienie obowiązkowe św. Marcina z Tours, biskupa. W diecezji łowickiej obchodzona jest w dniu 11 listopada uroczystość św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy, głównej patronki diecezji. W Polsce 11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości.

Św. Marcin

Marcin urodził się w Pannonii (dzisiejsze Węgry) około 316 r. z rodziców pogańskich. Mając 15 lat wstąpił do służby wojskowej, którą odbywał w Galii. Przyjąwszy chrzest, porzucił służbę wojskową i założył klasztor w Liguge. Prowadził w nim życie monastyczne pod kierunkiem św. Hilarego. Z czasem został kapłanem i biskupem Tours. Był dobrym pasterzem swojego ludu, założył inne klasztory, pouczał duchowieństwo, gorliwie głosił Ewangelię. Zmarł w roku 397. (brewiarz.pl)

Zobacz więcej —> o św. Marcinie

Św. Wiktoria

Św. Wiktoria, rzymianka, poniosła śmierć męczeńską prawdopodobnie za rządów cesarza Dioklecjana, pod koniec III wieku. Kult oddawany Świętej sięga VI wieku.

Papież Urban VIII ofiarował relikwie św. Wiktorii prymasowi Henrykowi Firlejowi, który wprowadził je uroczyście do kolegiaty łowickiej w 1625 roku.  W Polsce od czasów przywiezienia relikwii trwa kult św. Wiktorii jako patronki Łowicza i Księstwa Łowickiego.

Zobacz więcej —> na brewiarz.pl

Zobacz też —> Błogosławiona Alicja Kotowska, dziewica i męczennica

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 1918 r., Józef Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę zwierzchnią nad polskim wojskiem oraz został mianowany jego naczelnym dowódcą. Tego samego dnia we francuskim Compiègne przedstawiciele stron uczestniczących w I wojnie światowej podpisali rozejm. Porażka państw centralnych stała się faktem. Wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z okupowanych ziem Królestwa Polskiego. Na ulicach Warszawy i innych miast trwało rozbrajanie żołnierzy armii zaborczych. Polska po 123 latach odzyskiwała niepodległość. Chociaż proces ten trwał wiele dni, a jeszcze więcej czasu zajęło ostatecznie ukształtowanie granic nowo powstałego państwa, ze względu na te dwa doniosłe wydarzenia właśnie dzień 11 listopada uznano za datę symbolizującą powrót Polski do grona niepodległych państw.

Obchody święta w II RP początkowo miały charakter wojskowy. Świętem państwowym 11 listopada stał się w 1937 r. na mocy ustawy o Święcie Niepodległości… Charakter święta państwowego 11 listopada odzyskał w 1989 r. Uchwalona jeszcze przez Sejm PRL ustawa ustanowiła ten dzień „uroczystym Narodowym Świętem Niepodległości”, wolnym od pracy…

Za —> sejm.gov.pl (2021): 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości

Kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył w Narodowe Święto Niepodległości, piątek 11 listopada 2022, Mszy świętej, z udziałem władz państwowych, w Świątyni Opatrzności Bożej o godz. 10.00. Metropolita warszawski wraz z prezydentem RP zapalą Świecę Niepodległości, ofiarowaną Warszawie przez papieża Piusa IX w 1867 roku.

Dzień później, 12 listopada, w tym miejscu odbędą się uroczystości złożenia doczesnych szczątków trzech pierwszych Prezydentów RP na uchodźstwie.

Zobacz więcej —> Archidiecezja Warszawska: Uroczystości 11 i 12 listopada. Msza św. w intencji Ojczyzny oraz pochówek trzech Prezydentów RP na uchodźstwie

Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Czy w piątek 11 listopada 2022 r. obowiązuje post?

Wierni w Polsce, którzy ukończyli 14 rok życia, są w piątki zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (postu jakościowego) ze względu na pokutny charakter tego dnia – nie obowiązuje ona jedynie w piątki, w które wypada uroczystość (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251) lub dni w randze uroczystości albo gdy zostanie udzielona zgodnie z prawem kanonicznym dyspensa (kanon 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

W kalendarzu liturgicznym Kościoła 11 listopada ma rangę wspomnienia (św. Marcina z Tours, biskupa, św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy) – dlatego w Polsce w piątek 11 listopada 2022 r., co do zasady, OBOWIĄZUJE wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (post jakościowy).

WYJĄTKIEM są te parafie, w których tego dnia obchodzona jest uroczystość odpustowa (tzn. nie jest przeniesiona na najbliższą niedzielę) związana z patronami parafii – warto sprawdzić na stronie internetowej danej parafii.

WYJĄTKIEM jest również Diecezja Łowicka, która obchodzi w tym dniu Uroczystość św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy, głównej patronki diecezji! Dodatkowo Biskup Łowicki udzielił na piątek 11 listopada 2022 dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku.

! DECYZJA O UDZIELENIU DYSPENSY od piątkowego postu w dniu Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2022 r. (wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych) w poszczególnych diecezjach, leży w gestii biskupów diecezjalnych (mogą to również czynić proboszczowie dla poszczególnych parafii).

Warto sprawdzić na stronie internetowej własnej diecezji lub parafii, czy dyspensa taka i na jakich warunkach została udzielona.

Uczynili tak pasterze większości polskich diecezji, np. (sprawdź klikając w link): > Archidiecezji Białostockiej | Archidiecezji Częstochowskiej | Archidiecezji Gnieźnieńskiej | Archidiecezji Katowickiej | Archidiecezji Krakowskiej * | Archidiecezji Lubelskiej | Archidiecezji Łódzkiej | Archidiecezji Poznańskiej | Archidiecezji Przemyskiej | Archidiecezji Warmińskiej | Archidiecezji Warszawskiej *| Archidiecezji Wrocławskiej

Diecezji Bielsko-Żywieckiej | Diecezji Bydgoskiej | Diecezji Drohiczyńskiej | Diecezji Ełckiej | Diecezji Gliwickiej | Diecezji KaliskiejDiecezji Kieleckiej | Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej | Diecezji Legnickiej | Diecezji Łomżyńskiej | Diecezji Pelplińskiej | Diecezji Płockiej | Diecezji Radomskiej | Diecezji Rzeszowskiej | Diecezji Sandomierskiej | Diecezji Siedleckiej | Diecezji Sosnowieckiej | Diecezji Świdnickiej | Diecezji Tarnowskiej | Diecezji Toruńskiej | Diecezji Warszawsko-Praskiej * | Diecezji Włocławskiej | Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej | Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Zobacz też:

• ekai.pl: Dyspensa na 11 listopada. Jakie decyzje wydały diecezje?

• stacja7.pl: Czy w piątek 11 listopada obowiązuje post? Biskupi udzielają wiernym dyspensy

• misyjne.pl: Dyspensa na 11 listopada. Jakie decyzje wydały diecezje? 


* Dyspensa na piątek 11 listopada 2022 r. udzielona przez kard. Kazimierza Nycza dla archidiecezji warszawskiej:

“Mając na względzie, że Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada, przypada w tym roku w piątek, zaś uroczysty charakter tego dnia sprzyja radosnemu i świątecznemu przeżywaniu tego wydarzenia, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan 87 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej, dyspensy od zachowania nakazanej w piątek wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

Zalecam, aby korzystający tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego.

kard. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski”

Tekst za —> Archidiecezja Warszawska: 11 listopada – dyspensa


* Dyspensa na piątek 11 listopada 2022 r. udzielona przez bpa Romualda Kamińskiego dla diecezji warszawsko-praskiej

“W tym roku Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada, przypada w piątek. W związku z uroczystym i radosnym charakterem tego dnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego, biskup Romuald Kamiński udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Z dyspensy mogą skorzystać diecezjanie oraz goście, którzy święto będą obchodzić na terenie diecezji warszawsko-praskiej.

Osoby, które dobrowolnie pragną skorzystać z dyspensy, powinny odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji dusz w czyśćcu cierpiących.

ks. Maciej Miętek
kanclerz Kurii”

Tekst za —> Diecezja Warszawsko-Praska: Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych – Narodowe Święto Niepodległości


* Dyspensa na piątek 11 listopada 2022 r. udzielona przez abpa Marka Jędraszewskiego dla archidiecezji krakowskiej:

“Dyspensa

Dla umożliwienia pełnego wzniosłej radości przeżywania przypadającego w naszej Ojczyźnie w piątek dnia 11 listopada 2022 roku Święta Niepodległości, zgodnie z przepisem kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam na ten dzień w Archidiecezji Krakowskiej dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru dnia.

Z zachowaniem pozostałych przepisów prawa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Ks. kan. Grzegorz Kotala
Kanclerz Kurii”

Tekst za —> Archidiecezja Krakowska: Dyspensa Metropolity Krakowskiego na dzień 11 listopada 2022 r.


DEFINICJA POSTU

Dyscyplinę dotyczącą postów reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1249-1253. Rozróżnia się post ilościowy i jakościowy.

Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. W każdy piątek roku, jeżeli nie przypada w tym dniu uroczystość, należy zachować post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Do zachowania wstrzemięźliwości zobowiązani są wierni, którzy ukończyli 14 rok życia (kan. 97; kan. 1252).

Post ilościowy polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz lekkiego posiłku rano i wieczorem. Post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Obowiązuje on wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia.

Info za —> Mateusz.pl (2003): Wyjaśnienie w sprawie IV przykazania odnoszące się do zachowania wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja