Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy 6 sierpnia – Święto Przemienienia Pański...

Czy 6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego – uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

W niedzielę 6 sierpnia 2022 r. obchodzimy w Kościele Święto Przemienienia Pańskiego. Ewangelia odczytywana w dzisiejsze święto przedstawia Jezusa, który na górze Tabor w obecności trzech uczniów: Piotra, Jakuba i Jana, zmienia swoje oblicze. Chrystusowi towarzyszą Mojżesz i Eliasz. Na niebie ukazuje się obłok, z którego odzywa się głos: “To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”

Celem tajemnicy Przemienienia było utwierdzenie wiary Apostołów oraz ukazanie im chwały przeznaczonej dla wyznawców Chrystusa.

Zobacz też:

6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego

Przemienienie na górze Tabor – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Czytania liturgii Mszy św. z dnia 6 sierpnia 2023

Termin “Przemienienie Pańskie” nie jest adekwatny do greckiego słowa metemorfothe (por. Mk 9, 2), które ma o wiele głębsze znaczenie. Termin grecki oznacza dokładnie “zmienić formę zewnętrzną (morfe), kształt; przejść z jednej formy zewnętrznej do drugiej”. Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie – Synem Bożym. Przemienienie pozwoliło Apostołom zrozumieć, jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia o Bogu. Chrystus przemienił się na oczach Apostołów, aby w dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała się. Ewangelista wspomina, że Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Chrystusem o Jego męce. Zapewne przypomnieli uczniom Chrystusa wszystkie proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako Odkupiciela rodzaju ludzkiego. Wydarzenie to musiało mocno utkwić w pamięci świadków, skoro po wielu latach przypomni je św. Piotr w jednym ze swoich Listów (2 P 1, 16-18).

Czytaj więcej —> brewiarz.pl: Przemienienie Pańskie

Święto Przemienienia Pańskiego na Wschodzie obchodzono już w VI wieku, jako największe święto w ciągu lata. Na Zachodzie wprowadził je papież Kalikst III z podziękowaniem Bogu za zwycięstwo oręża chrześcijańskiego pod Belgradem w dniu 6 sierpnia 1456 r. Wojskami dowodził wódz węgierski Jan Hunyadi, a całą obronę i bitwę przygotował św. Jan Kapistran. W Polsce Święto Przemienienia Pańskiego znane jest od XI wieku.

Zobacz więcej —> o Przemienieniu Pańskim


Czy w Święto Przemienienia Pańskiego uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, iż w niedziele oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej.

Ponieważ Święto Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia 2023 – przypada w niedzielę, wierni Kościoła katolickiego są zobowiązani do udziału we Mszy św. i do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Świętami nakazanymi są wszystkie niedziele w ciągu roku.


Posłuchaj Ewangelii na niedzielę 6 sierpnia 2023 r. wraz z komentarzem:

Wideo↑ —> Misericordia TV: Dobra Nowina na dziś | 6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego