Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Bp Marek Marczak nowym Sekretarzem Generalnym Konf...

Bp Marek Marczak nowym Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski – 10 czerwca 2024

10 czerwca 2024 r., w pierwszym dniu obrad 398. Zebrania Plenarnego KEP, bp Marek Marczak, biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej, został wybrany Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski na okres pięciu lat.

W Konferencji Episkopatu Polski, bp Marczak pełni funkcje członka Komisji Nauki Wiary, członka Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz delegata KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego. Jako Sekretarz Generalny wchodzi w skład Prezydium KEP. Sekretarz Generalny KEP jest też z urzędu członkiem Rady Stałej, członkiem Rady Fundacji św. Józefa KEP, członkiem Rady Fundacji Radość Miłości oraz członkiem Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Sekretarz Generalny jest wybierany spośród członków Konferencji przez Zebranie Plenarne na okres pięciu lat. Funkcję tę można pełnić bez przerwy przez dwie kolejne kadencje. Sekretarz Generalny kieruje Sekretariatem, który jest organem Konferencji Episkopatu Polski wspierającym Konferencję i jej Przewodniczącego w wykonywaniu statutowych zadań. Sekretarz Generalny może być delegowany przez Przewodniczącego Konferencji do kontaktów z władzami państwowymi w sprawach dotyczących stosunków między Kościołem a Państwem, z zachowaniem kompetencji Stolicy Apostolskiej.

Bp Marek Marczak urodził się 17 lutego 1969 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Seminarium Duchowne ukończył w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1994 roku w Archikatedrze Łódzkiej z rąk Arcybiskupa Nuncjusza Janusza Bolonka. W duszpasterstwie pracował jako wikariusz w parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Restarzewie Poduchownym.

W 1996 roku rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które ukończył w 2004 roku, uzyskując tytuł doktora teologii.

Od 2004 roku prowadzi zajęcia z teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Jako pomoc duszpasterska udzielał się w parafiach św. Apostołów Piotra i Pawła oraz św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Łodzi – Mileszkach. Uczestniczył w spotkaniach kręgów Kościoła Domowego.

Dnia 22 listopada 2012 roku Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki mianował go archidiecezjalnym duszpasterzem pracowników nauki. W latach 2013-2015 był Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Jako członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Łódzkiej pełnił też funkcję jej wicesekretarza.

Dnia 28 lutego 2015 roku Ojciec Święty Franciszek mianował go Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Łódzkiej, przydzielając mu stolicę tytularną Lentini. Sakrę biskupią przyjął 11 kwietnia 2015 r. w Archikatedrze Łódzkiej.

Od 30 stycznia do 4 listopada 2017 roku sprawował urząd Administratora Archidiecezji Łódzkiej. Jego dewizą biskupią są słowa „Dominus lux mea” (Pan moim światłem).

Info na podstawie —> archidiecezja.lodz.pl/ BP KEP: Bp Marek Marczak nowym Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski

Fot. BP KEP

Ks. prał. Jarosław Mrówczyński został po raz kolejny zastępcą Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi obradujący na 398. Zebraniu Plenarnym w Warszawie zatwierdzili go na tym urzędzie na wniosek wybranego dziś nowego Sekretarza Generalnego KEP bp. Marka Marczaka.

Zobacz też —> Ks. prał. Jarosław Mrówczyński ponownie zastępcą Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski 


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!