Nasze serwisy
PODZIEL SIĘ

98. rocznica urodzin Jana Pawła II i rozpoczęcie o...

98. rocznica urodzin Jana Pawła II i rozpoczęcie obchodów 40-lecia pontyfikatu – Homilia abp. Jędraszewskiego – 18 maja 2018

– Patrząc na to wszystko, co nam zostawił jako ksiądz, biskup, kardynał, następca Piotra to jest to jedno wielkie doświadczenie miłości, która wszystko tłumaczy chociaż nieraz jest miłością trudną i otwierającą na przestrzeń cierpienia – mówił o Janie Pawle II podczas Mszy św. sprawowanej z okazji 98 rocznicy jego urodzin abp Marek Jędraszewski w Centrum Jana Pawła II w Krakowie, w piątek 18 maja 2018 r.

Zobacz —> FOTORELACJĘ

Metropolita krakowski rozpoczął homilię od oddania hołdu matce Karola Wojtyły Emilii, która odeszła, kiedy miał zaledwie dziewięć lat. Arcybiskup cytował fragment wiersza, który młody Wojtyła napisał nad mogiłą matki jako wyraz miłości synowskiej. O miłości, jak podkreślił metropolita, mówi także dzisiejsza Ewangelia, w której Pan Jezus trzykrotnie pyta Apostoła Piotra czy kocha Go bardziej niż inni. Ten wreszcie odpowiada: „Panie Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.

– Tę prawdę o miłości Chrystusa, która ogarnia każdego człowieka tak bardzo, że właśnie Chrystus do końca wie, co kryje się we wnętrzu każdego człowieka, tę prawdę wyraził wobec świata Jan Paweł II i to pozwala patrzeć na cały jego długi pontyfikat, trzeci co do długości w dziejach Kościoła, na jego posługę piotrową w tej szczególnej tajemnicy jaką jest głębia miłości Chrystusa do człowieka. Miłości tak wielkiej, że Chrystus trzykrotnie mówił do Piotra – paś owce moje, paś baranki moje, bo jestem przekonany, że mimo wszystko naprawdę mnie kochasz, a jeśli mnie kochasz to będziesz pasł moje baranki jak Dobry Pasterz a nie jak najemnik. I św. Jan Paweł II przez te długie lata swojego pontyfikatu pokazywał jak bezgranicznie i do końca kocha, ciągle otwarty na natchnienia Ducha Świętego.

Arcybiskup podkreślił zarazem, że Jan Paweł II do tej miłości dojrzewał już od samego początku swej drogi do kapłaństwa. Drogę tę metropolita prześledził, przywołując kolejne fragmenty poematu „Pieśń o Bogu ukrytym”, w którym młody Karol Wojtyła najpierw doświadcza ogromu Bożej miłości, która pociągnęła Go do siebie tak subtelne, a zarazem tak bardzo, że nie pozostało mu nic innego jak ustąpić i zrobić miejsce Temu, który się zbliżał. Jedyną odpowiedzią na to wezwanie, o czym pisze Wojtyła, było trwanie, nieustanne, wierne trwanie. Wtedy zaczyna się doświadczać Boga obok siebie i czuć, jak On się nad tobą pochyla.

– Patrząc na to wszystko, co nam zostawił jako ksiądz, biskup, kardynał, następca Piotra to jest to jedno wielkie doświadczenie miłości, która wszystko tłumaczy chociaż nieraz jest miłością trudną i otwierającą na przestrzeń cierpienia.

Arcybiskup przypomniał, że Jan Paweł II wielokrotnie chorował i wielokrotnie przebywał w szpitalu, ale także to swoje cierpienie oddawał Kościołowi.

– Wszystko przyjmował jako dar Bożej miłości dla siebie i dla Kościoła, bo na wzór św. Pawła chciał swoimi cierpieniami jakby dopełnić tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. I dlatego ten jego jakże symboliczny niemal ostatni gest życia. Wtulenie się w krzyż, w ostatni Wielki Piątek swego życia. W tym samym czasie, kiedy po raz pierwszy podczas swego piotrowego posługiwania nie mógł być przy Koloseum i prowadzić Drogi Krzyżowej.

Na zakończenie homilii metropolita krakowski przypomniał dwa najważniejsze wskazania Jana Pawła II, które musimy ciągle na nowo rozważać. Pierwszym z nich są słowa wypowiedziane podczas Mszy św. inaugurującej jego pontyfikat w 1978 roku: „Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka! On jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego”.

– W świecie, który coraz bardziej odcina się od chrześcijańskich korzeni, w świecie, który ogarniany jest chrystofobią musi był głoszony także przez nas ten sam program: „Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka! On jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego”, słowa które sprawiają, że nie ma już miejsca dla zwątpienia i rozpaczy.

Drugie wskazanie dotyczy tego o czym Jan Paweł II mówił podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Mianowicie, iż nie możemy pozwolić, by oddzielić Chrystusa od naszej ziemi i naszej historii, jeśli chcemy siebie zrozumieć, bo, jak mówił papież: „Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.”

Po Mszy św. arcybiskup przyjął życzenia z okazji wczorajszej 21 rocznicy otrzymania sakry biskupiej i obchodzonego za kilka dni jubileuszu 45-lecia kapłaństwa. Ratownicy górnictwa z tej okazji złożyli w darze metropolicie krakowskiemu kielich wykonany z węgla, który jest owocem pracy i trudu górniczego.

Info / wideo za —> Archidiecezja Krakowska: 98. rocznica urodzin Jana Pawła II i rozpoczęcie obchodów 40-lecia pontyfikatu Ojca Św.

Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska