Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

50. rocznica śmierci m. Matyldy Getter – Poś...

50. rocznica śmierci m. Matyldy Getter – Poświęcenie kamienia węgielnego Muzeum Ratowania Dzieci Żydowskich – 8 sierpnia 2018

Przy domu prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Hożej w Warszawie powstanie Muzeum Ratowania Dzieci Żydowskich im. matki Matyldy Getter. W czasie II wojny światowej ta przełożona wraz z siostrami ocaliła życie kilkuset dzieciom z warszawskiego getta. Kamień węgielny pod budowę muzeum został poświęcony we środę 8 sierpnia 2018 r. w 50. rocznicę jej śmierci. W tym dniu na Cmentarzu Powązkowskim została odsłonięta i poświęcona tablica nagrobna Matki Gettter.

„Kto by przyjął jedno dziecko w imię Moje, Mnie przyjmuje – Mt 18,5” – to motto, wyryte na tablicy, będące też mottem Zgromadzenia Rodziny Maryi, założonego w 1858 r. w Petersburgu przez ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, późniejszego metropolitę warszawskiego.

– Nie musimy pisać historii na nowo, a głośno opowiedzieć historię ludzi, pomagających zagrożonej ludności żydowskiej – mówił podczas uroczystości prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Przypomniał, że zakonnice ze zgromadzenia uratowały ok. 750 osób, a zakonnice w całej okupowanej Polsce około 2,5 tys. żydowskich dzieci.  – Matka Getter powinna być symbolem tej pomocy, obok Ireny Sendlerowej i rodziny Ulmów – powiedział dr Szarek.

Zapewnił, że to początek dzieła, przybliżającego ratowanie dzieci. Przypomniał, że za każdym uratowanym dzieckiem stał wysiłek wielu osób zakonnych i świeckich. Dużo z osób uratowanych jest wdzięcznych, pamięta i kontaktuje się z siostrami. Stwierdził, że za długo trwało milczenie o tej rzeczywistości, a Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką powinien się zawsze zaczynać przy grobie Matki Getter.

Podczas drugiej części uroczystości, która odbyła się domu prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Hożej w Warszawie, Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski odczytał list, w którym Andrzej Duda przypomniał, że matka Matylda Getter w 1925 r. odznaczona została za swoje zasługi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a otwierając placówki wychowawcze i oświatowe – jak zaznaczył – “pomagała formować serca i umysły kolejnych pokoleń w oparciu o wartości i tradycje, które od wieków zakorzeniają nas w historycznej tożsamości i pozwalają naszej wspólnocie przetrwać nawet najcięższe próby”.

“Niech postawa polskich sióstr zakonnych i księży ratujących Żydów budzi w nas ducha wzajemnego szacunku, a ich bohaterstwo pozostanie na zawsze w pamięci naszej oraz wszystkich narodów świata” – napisał w liście prezydent.

Podczas uroczystości ks. dr Robert Ogrodnik poświęcił kamień węgielny pod budowę Muzeum Ratowania Dzieci Żydowskich im. m. Matyldy Getter.

Info za —>  KAI/Archidiecezja Warszawska: Na Powązkach poświęcono tablicę upamiętniającą m.Matyldę Getter oraz Dzieje.pl: Upamiętniono matkę Matyldę Getter w 50. rocznicę jej śmierci

Od 8 sierpnia 2018 r.  na dziedzińcu domu prowincjalnego franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Hożej 53 można oglądać wystawę mobilną poświęconą bohaterskiej zakonnicy i jej współsiostrom.


Franciszkanki Rodziny Maryi zamierzają zbudować muzeum, w którym znajdzie się wystawa stała poświęcona wciąż mało znanej historii ratowania dzieci żydowskich przez żeńskie zgromadzenia zakonne i księży. Znajdzie się tam również sala konferencyjna i biblioteka. Placówka będzie ogólnodostępna.

Zgromadzenie podjęło już pierwsze formalne kroki związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę Muzeum Ratowania Dzieci Żydowskich. Gotowy jest już wstępny projekt muzeum ale dalsze formalności i budowa – jak przewidują siostry – potrwają 2-3 lata.

– To jest przesłanie dla każdego człowieka – troska o pamięć historyczną o tym, że nasze poprzedniczki w tak trudnym czasie wojny ratowały dzieci – podkreśla s. Barbara Król, przełożona warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. – Nie patrzyły na narodowość, liczyło się to, że ratują człowieka – dodała.

Do tej pory odzywają się osoby, które zostały uratowane przez nasze siostry. Przyjeżdżają też potomkowie ocalonych. Czasem w archiwum zgromadzenia nawet udaje się odnaleźć podrabiane przez siostry metryki, dzięki którym udało się uratować konkretne dziecko – opowiada przełożona franciszkanek Rodziny Maryi.

Z danych zgromadzenia wynika, że ponad sto sióstr brało udział w ratowaniu dzieci żydowskich. Część z zakonnic została odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Szczególną postacią w ich gronie była przełożona prowincjalna matka Matylda Getter, której imię będzie nosiło nowe muzeum.

Przed wojną założyła ponad 20 placówek opiekuńczych i edukacyjnych, wielokrotnie była honorowana wysokimi odznaczeniami państwowymi za osiągnięcia w pracy oświatowo-wychowawczej. W 1936 została wybrana przełożoną warszawskiej prowincji zgromadzenia.

W czasie wojny w domu prowincjalnym na Hożej zakonnice prowadziły punkt sanitarny i kuchnię dla najbiedniejszych, a w czasie Powstania Warszawskiego – szpital. Tam też trafiały dzieci wyprowadzone z getta, którym m. Matylda Getter organizowała schronienie w prowadzonych przez zgromadzenie sierocińcach i domach dziecka.

W 1985 r. została pośmiertnie odznaczona medalem i tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Według Instytutu Yad Vashem franciszkanki Rodziny Maryi z narażeniem własnego życia uratowały kilkaset żydowskich dzieci.

Info za —> Archidiecezja Warszawska: W Warszawie powstanie Muzeum Ratowania Dzieci Żydowskich. Otworzą je franciszkanki Rodziny Maryi


Program uroczystości

Cmentarz Powązkowski

10.00 – Powitanie Gości przez przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, matkę Janinę Kierstan
10.15 – Odsłonięcie i poświęcenie tablicy nagrobnej Matki Matyldy Getter
11.00 – Przejazd do Domu Prowincjalnego na ul. Hożą 53

Dom Prowincjalny, ul. Hoża 53

11.30 – Powitanie Gości przez przełożoną prowincjalną, matkę Barbarę Król
11.45 – Prelekcja s. dr Teresy Antonietty Frącek o matce Matyldzie Getter
12.30 – Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Ratowania Dzieci Żydowskich im. Matki Matyldy Getter
12.45 – Prezentacja projektu Muzeum przez p. Ewę Świder-Grobelną
13.00 – Otwarcie plenerowej wystawy mobilnej, poświęconej matce Matyldzie Getter

Info za —> Archidiecezja Warszawska: Uroczystość upamiętnienia 50. rocznicy śmierci m. Matyldy Getter