Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

4. Światowy Apostolski Kongres Bożego Miłosierdzia...

4. Światowy Apostolski Kongres Bożego Miłosierdzia, 16-20 stycznia

Czwarty Światowy Apostolski Kongres Bożego Miłosierdzia (WACOM – World Apostolic Congres On Mercy) odbywa się w dniach 16 do 20 stycznia, w stolicy Filipin Manili. Obradami kieruje z ramienia Papieża kard. Philippe Barbarin, arcybiskup Lyonu, którego Franciszek mianował  swoim specjalnym wysłannikiem na Kongres.

Szczegółowy program —> WACOM4 (w języku angielskim)

fot. facebook.com/wacom2017

fot. facebook.com/wacom2017

Światowe spotkanie apostołów Bożego Miłosierdzia w stolicy Filipin będzie już czwartym takim z kolei. Pierwszy Kongres odbył się w 2008 r. w Rzymie. Myśl o takich spotkaniach wysunął jeszcze za życia św. Jana Pawła II wiedeński kardynał Christoph Schönborn podczas międzynarodowych rekolekcji dla kapłanów w krakowskich Łagiewnikach w 2003 r. Tam też odbył się w 2011 r. drugi z kolei Światowy Apostolski Kongres Bożego Miłosierdzia, natomiast trzeci miał miejsce w 2014 r. w stolicy Kolumbii Bogocie. Arcybiskup stolicy Austrii przewodniczy Komitetowi Kardynalskiemu tych spotkań —> czytaj całość Papież na IV Światowy Kongres Miłosierdzia w Manili

Obok kongresów światowych odbywają się też kongresy krajowe oraz kontynentalne. Ostatni europejski kongres miał miejsce na przełomie marca i kwietnia 2016 r. w Rzymie. Wziął w nim udział papież Franciszek, który poprowadził czuwanie modlitewnym na placu św. Piotra 2 kwietnia, w 11. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, a dzień później w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, odprawił tam Mszę św. podczas której podkreślił, że pełnienie dzieł miłosierdzia jest stylem życia chrześcijanina. Więcej o kongesie w Rzymie na łamach “Niedzieli” —> Rzym: obradował Europejski Kongres Apostolski Bożego Miłosierdzia


Arcybiskup Manili, kard. Luis Antonio Tagle zaprasza na Kongres:


Oficjalny serwis internetowy Kongresu —> www.wacom4.com

Profil Kongresu na Facebooku —> facebook.com/wacom2017


II Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego od hasłem: „Miłosierdzie źródłem nadziei” odbywał się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Do Polski przyjechali wówczas apostołowie Miłosierdzia Bożego z prawie 70 krajów świata. Pozdrowił ich przez łącza telebimowe Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie modlitwy Anioł Pański. W odpowiedzi uczestnicy Kongresu napisali list dziękczynny do Papieża z prośbą o rozpatrzenie przyznania św. Siostrze Faustynie tytułu „doktora Kościoła”.

Program Kongresu wypełniały konferencje głoszone przez kardynałów i biskupów z różnych stron świata, świadectwa ludzi, którzy w sposób spektakularny doświadczyli Bożego miłosierdzia, i modlitwa. Był to czas radości i dziękczynienia Bogu za Jego miłosierdzie, czas inspiracji do podejmowania nowych sposobów uobecniania miłosiernej miłości Boga w świecie —> www.milosierdzie.pl: Międzynarodowe Kongresy Apostołów Bożego Miłosierdzia