Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

30. rocznica śmierci Sługi Bożego bp. Jana Pietras...

30. rocznica śmierci Sługi Bożego bp. Jana Pietraszki – 2 marca 2018

Dzisiaj mija 30. rocznica śmierci Sługi Bożego bp. Jana Pietraszki – sekretarza abp. Sapiehy, duszpasterza akademickiego…

Opublikowany przez Archidiecezja Krakowska na 1 marca 2018

 

W dniu 2 marca 2018 r. minęła 30. rocznica śmierci Sługi Bożego biskupa Jana Pietraszki – sekretarza arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy, duszpasterza akademickiego i proboszcza kolegiaty św. Anny, powołanego na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej w 1962 r. przez bł. Jana XXIII. Biskup Pietraszko został zapamiętany szczególnie jako wybitny kaznodzieja, ale też spowiednik, kierownik duchowy, pasterz. Ojciec Soboru Watykańskiego II, który zaangażował się w odnowę Kościoła krakowskiego.

Sługa Boży bp Jan Pietraszko urodził się 7 sierpnia 1911 r. w Buczkowicach i przyjął chrzest w rodzinnej parafii w dniu 13 sierpnia 1911 r. Po maturze w 1931 r. wstąpił do Książęco-Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Niedzielę Palmową, 5 kwietnia 1936 r., z rąk Księcia abpa Adama Stefana Sapiehy przyjął święcenia kapłańskie.

Kapłańską drogę rozpoczął w Rabce jako wikariusz parafii św. Marii Magdaleny (1936-1938). W latach 1938-1939 pełnił funkcję sekretarza abpa Adama Stefana Sapiehy. Ks. Jan Pietraszko został skierowany ponownie do Rabki, gdzie duszpasterzował w latach 1939-1942. W tym czasie, tuż po wybuchu wojny, 2 września 1939 r. przeżył tragiczne chwile jako zakładnik. Następnie, po posłudze w parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu, po raz drugi pełnił funkcję sekretarza metropolity krakowskiego. W Zakopanem od 1945 r. pełnił również obowiązki kapelana harcerzy. Z harcerstwem był związany od 13-go roku życia jako uczeń gimnazjalny. W 1947 r. został przeniesiony do parafii św. Szczepana w Krakowie. Równocześnie pełnił wtedy funkcję kapelana przy Komendzie Chorągwi Harcerek.

Ks. Pietraszko został następnie prefektem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, a we wrześniu 1948 r. powierzono mu duszpasterstwo akademickie w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny, które łączył z obowiązkami prefekta. Z tym kościołem i parafią, której proboszczem został 18 lutego 1957 r., związał całe swe kapłańskie życie. Jako duszpasterz akademicki opiekował się również kołami Juventus Christiana. Była to organizacja, która zaraz po wojnie niosła wsparcie tym, którzy z racji studiów czuli się zagubieni w obcym mieście. Ks. Jan pomagał tym młodym ludziom w rozwiązywaniu ich rozmaitych trudności.

Na prośbę bpa Karola Wojtyły, ówczesnego Wikariusza Kapitularnego Archidiecezji Krakowskiej papież, obecnie bł. Jan XXIII, ustanowił go 23 listopada 1962 r. biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Konsekrował go 15 kwietnia 1963 r. na Wawelu Prymas Tysiąclecia – dziś Sługa Boży – kard. Stefan Wyszyński. Nominację na Wikariusza Generalnego otrzymał 4 lipca 1963 r.

Bp Pietraszko troszczył się o budownictwo sakralne i sztukę kościelną w archidiecezji krakowskiej. Jako przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji ds. Architektury i Sztuki Kościelnej czuwał nad jej rozwojem, zwłaszcza w budujących się kościołach. Zadania te przypadło mu pełnić w czasach nasilonych represji ze strony władz komunistycznych i związanych z nimi obostrzeń, zarówno w zakresie budownictwa sakralnego jak i tworzenia nowych parafii. W 1970 r. powierzono mu także sprawy personalne księży. Jako duszpasterz akademicki i proboszcz prestiżowej parafii krakowskiej był również inwigilowany przez funkcjonariuszy tajnych służb reżimowych.

Jako Ojciec Soboru Watykańskiego II brał udział w III i IV Sesji Soboru: 14 wrzesień – 21 listopad 1964 i 14 wrzesień – 8 grudzień 1965 r. i zaangażował się w odnowę Kościoła krakowskiego.

Był jednym z nielicznych członków Episkopatu Polski, który przez długie lata łączył urząd biskupa z obowiązkami proboszcza – Z tej ostatniej funkcji zrezygnował 25 czerwca 1984 r. Zmarł 2 marca 1988 r. w Klinice Neurologicznej w Krakowie i zgodnie z życzeniem został pochowany w podziemiach Uniwersyteckiej Kolegiaty św. Anny w dniu 7 marca tegoż roku.

Bp Jan Pietraszko był człowiekiem szczególnej wrażliwości serca, głębokiej wiary i żarliwej modlitwy, miłującym Kościół, gorliwym duszpasterzem parafialnym i akademickim. Wrażliwy na ludzką biedę spieszył z pomocą ubogim parafianom i studentom.

Szczególnie jednak bp Jan Pietraszko zasłynął jako kaznodzieja, ale też spowiednik, kierownik duchowy, pasterz. Odczytywał Ewangelię na nowo współczesnym wiernym, przy równoczesnym zachowaniu całej pełni nauki Chrystusa. Dzięki temu wywarł wielki wpływ na duchowe oblicze inteligencji Krakowa.

Obecnie trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego, a rozpoczął go w kaplicy biskupów krakowskich w dniu 18 marca 1994 ks. kard. Franciszek Macharski. Proces został zamknięty w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny 24 kwietnia 2001 r. Natomiast 17 czerwca tegoż roku ks. prałat Władysław Gasidło – Postulator Sprawy Beatyfikacji Sługi Bożego, został przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Następnego dnia, Postulator przekazał dokumenty procesowe Kongregacji ds. Świętych, w której w dniu 19 czerwca zostały otwarte akta procesu.

Info za —> kolegiata-anna.pl / Archidiecezja Krakowska: Sługa Boży bp Jan Pietraszko – mija 30. rocznica jego śmierci

fot. http://kolegiata-anna.pl/