Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

25. rocznica podpisania Konkordatu – 28 lipc...

25. rocznica podpisania Konkordatu – 28 lipca 2018

25 lat temu, 28 lipca 1993 r. został podpisany Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. Podpisali go w Urzędzie Rady Ministrów Krzysztof Skubiszewski, ówczesny minister spraw zagranicznych i abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce.

„Dzisiaj podpisany dokument, zwany Konkordatem, jest ważnym przyczynkiem do realizowania w codziennym życiu zasady wzajemnego poszanowania i współuczestnictwa w sprawach publicznych w warunkach prawdziwej wolności” – powiedział abp Józef Kowalczyk podczas ceremonii podpisania dokumentu.

Konkordat to umowa międzynarodowa między Kościołem i państwem, która reguluje relacje między nimi w oparciu o zasadę wzajemnej niezależności i autonomii, wynikającej z doktryny Soboru Watykańskiego II oraz rozwiązań przyjętych w świecie demokratycznym. Polski konkordat był pierwszą umową państwa postkomunistycznego ze Stolicą Apostolską.

Zobacz —> Tekst Konkordatu

Konkordat składa się z preambuły i 29 artykułów. Przewiduje m.in. uznanie osobowości prawnej Kościoła i jego instytucji, gwarantuje swobodne sprawowanie jego misji, nauczanie religii w szkołach publicznych, możliwość zakładania i prowadzenia placówek oświatowych i wychowawczych, opiekę duszpasterską nad żołnierzami, uznanie prawomocności małżeństwa kanonicznego, prawo Kościoła do posiadania i wykorzystywania własnych środków społecznego przekazu oraz do obecności w programach państwowego radia i telewizji; na mocy Konkordatu państwo zobowiązuje się też do subwencjonowania Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także w miarę możliwości do udziału w kosztach utrzymania dóbr kultury należących do Kościoła katolickiego.

W tym roku obchodziliśmy również 20. rocznicę ratyfikacji Konkordatu. Podpisany w 1993 roku dokument został przyjęty przez Sejm 8 stycznia 1998 r., przez Senat 22 stycznia i podpisany przez prezydenta 24 stycznia. Ratyfikacja Konkordatu nastąpiła 23 lutego 1998 r. Ze strony Stolicy Apostolskiej dokonał jej Jan Paweł II a ze strony Rzeczypospolitej Polskiej prezydent Aleksander Kwaśniewski. 25 marca nastąpiła w Watykanie uroczysta wymiana dokumentów ratyfikacyjnych przez premiera Jerzego Buzka i Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano.

Zobacz —> Więcej

Info za —> KAI/www.opoka.org.pl/ BPKEP: 28 lipca – 25. rocznica podpisania Konkordatu

Fot. Archiwum Nuncjatury Apostolskiej w Polsce