Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

25-lecie pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II d...

25-lecie pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – Msza św. w kaplicy klasztornej w Łagiewnikach – 7 czerwca 2022

We wtorek, 7 czerwca 2022 r. ks. bp Jan Zając, kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przewodniczył Mszy św. dziękczynnej w 25. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II na łagiewnickie wzgórze. Eucharystia sprawowana była w kaplicy klasztornej, gdzie znajduje się słynący łaskami obraz Pana Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. Siostry Faustyny.

Zobacz też —> 5-7 czerwca 2022 w Łagiewnikach – Obchody 25-lecia pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Już na początku homilii bp Zając przypomniał słowa, jakie Papież wypowiedział w czasie swojego pobytu w Łagiewnikach: „Oto przychodzę jako pielgrzym do tego sanktuarium, aby włączyć się w wiecznotrwały śpiew na cześć Bożego miłosierdzia”. – Tak 25 lat temu powrócił na drogę miłosierdzia, na którą wszedł jako student, robotnik, jako kapłan, biskup i kardynał, a teraz jako Jan Paweł II – Papież, niosący na swoich barkach zadania pasterza Kościoła i klękał przed obliczem Miłosiernego Jezusa. Zapatrzony w promieniujące serce Boże, z jego ludzkiego serca wypływał hymn uwielbienia za najcenniejszy dar, jakim jest Miłosierdzie Boże – „owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga” – mówił kaznodzieja.

Jak podkreślał bp Zając, w dniu jubileuszu dziękujemy Bogu za przekaz orędzia naszemu pokoleniu, że sam Chrystus chciał je przekazać za pośrednictwem św. Faustyny. – Uwielbiajmy zatem Boga za każdą możliwość przyjścia przed Jego obraz Jezusa Miłosiernego, za każde wpatrzenie się w Jego serce promieniujące łaskami, za dar usłyszenia w głębi duszy zapewnienia: „Nie lękaj się, Ja jestem zawsze z tobą”, za każde westchnienie człowieczego serca: „Jezu, ufam Tobie”, przywołujące ukojenie od wszelkich niepokojów i lęków. Dziękujemy Bogu za owoce trwania przedziwnego dialogu pomiędzy człowiekiem a Chrystusem, a jest nim szczególna więź wyzwalającej miłości, miłości miłosiernej – podkreślił honorowy kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Bp Zając wspominał pobyt Jana Pawła II w Łagiewnikach i świadectwo jakie wówczas złożył. Mówił także o zadaniu – wezwaniu do szczególnego głoszenia o Bożym Miłosierdziu. Papież wyraził wówczas takie pragnienie: „Niech miłosierdzie Boże przemienia serca ludzkie. Niech to sanktuarium, znane już w wielu częściach świata, stanie się promieniującym na cały Kościół ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia” – powiedział i złożył swój podpis na makiecie, która ukazywała rozbudowę Sanktuarium. – Jan Paweł II zostawił nam wszystkim wielkie zadanie rozbudowy Sanktuarium. Polecił zbudować nową świątynię, dla której poświęcił kamień węgielny z Golgoty i zatwierdził swoim podpisem makietę przyszłej bazyliki. Po 25 latach wypełniania zadań apostolskich, które przekazał nam wszystkim Jan Paweł II – a raczej sam Jezus Chrystus – wyrażamy wielką wdzięczność Bogu i wszystkim ludziom za to wszystko co dokonało się w realizacji Bożych planów dotyczących dzieł miłosierdzia i sprawiły, że to „Sanktuarium jest miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga, nawrócenia i pokuty, miejscem sprawowania Ofiary Eucharystycznej – źródła miłosierdzia. Miejscem modlitwy, wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i świata całego”. Pełni wdzięczności za to dzieło chciejmy jeszcze usłyszeć jedno wołanie Jana Pawła: „Bądźcie apostołami miłosierdzia”.

Obchody jubileuszu zwieńczył koncert „Wyśpiewać Miłosierdzie Boże” w wykonaniu Galicja w Duecie: Lidia Jazgar – śpiew i Ryszard Brączek – gitara.

Info i foto na podstawie —> Małgorzata Pabis | Rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: 25-lecie pielgrzymki Jana Pawła II do Łagiewnik


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja