Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

23 lutego 2018 – Dzień Modlitwy i Postu w in...

23 lutego 2018 – Dzień Modlitwy i Postu w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i w Sudanie Południowym

W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka z 4 lutego, piątek 23 lutego 2018 r. będzie obchodzony jako Dzień Modlitwy i Postu w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie. W tym dniu do wezwań Modlitwy Powszechnej będzie dołączona specjalna intencja. Wierni będą pamiętać o niej także podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej.

Wideo —> Radio Watykańskie: 23 lutego Dniem Modlitwy i Postu o Pokój

O modlitwę i post w intencji pokoju, a szczególnie w intencji mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego Papież zaapelował podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w niedzielę 4 lutego 2018 roku. Powiedział wówczas:

W obliczu tragicznego przedłużania się sytuacji konfliktów w różnych częściach świata, zachęcam wszystkich wiernych do udziału w specjalnym dniu modlitwy i postu w intencji pokoju – 23 lutego, w piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Ofiarujemy go szczególnie za mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. Podobnie jak przy innych okazjach, zapraszam także braci i siostry niekatolików i niechrześcijan do przyłączenia się do tej inicjatywy w sposób, jaki uznają za najbardziej stosowny.Nasz Niebiański Ojciec zawsze wysłuchuje swoich dzieci, które wołają do Niego w udręce i cierpieniu: „podtrzymuj złamanych na duchu i opatrz ich bolesne rany” (Ps 147,3). Zwracam się z serdecznym apelem, abyśmy również my usłyszeli to wołanie i każdy w swoim sumieniu, przed Bogiem, zadali sobie pytanie: „Co mogę uczynić dla pokoju?”. Z pewnością możemy się modlić; ale nie tylko: każdy może konkretnie powiedzieć „nie” przemocy, na ile zależy to od niego czy też od niej. Ponieważ zwycięstwa zyskane przy użyciu przemocy są fałszywymi zwycięstwami; natomiast praca na rzecz pokoju służy wszystkim!

Zobacz też:

-> Przewodniczący Episkopatu zachęca do modlitwy i postu w intencji pokoju w piątek, 23 lutego 2018

-> Komunikat bp. Jerzego Mazura ws. Dnia Modlitwy i Postu w Intencji Pokoju 23 lutego 2018


Info za —> RV/BPKEP: 23 II – Dzień Modlitwy i Postu w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie

fot. Mazur/episkopat.pl