PODZIEL SIĘ

16 maja 2018 – Uroczystości ku czci św. Andr...

16 maja 2018 – Uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski w Narodowym Sanktuarium św. Andrzeja w Warszawie

W Narodowym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie w dniu 16 maja 2018 r. odbyły się doroczne uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli – patrona Polski i metropolii warszawskiej. Przewodniczył im nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio. “Coś trzeba ze sobą zrobić, gdy stoi się nad relikwiami tak wielkiego męczennika” – wskazał w kazaniu bp Piotr Libera.

W roku 2018 przypada 80-lecie kanonizacji św. Andrzeja Boboli oraz 200-lecie Archidiecezji Warszawskiej. W świątyni zgromadziły się jak co roku rzesze mieszkańców stolicy. Mszy św. przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a koncelebrowali ją m.in. bp Wiesław Lechowicz – przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Polonii i Polaków za Granicą i biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki oraz ojcowie jezuici z sanktuarium i Papieskiego Wydziału Teologicznego „Bobolanum”.

Głos takich męczenników jak św. Andrzej Bobola to wołanie o to, by nie marginalizować Boga i uszanować to, co jest święte – życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci, Dzień Pański, sakramentalne małżeństwo, a także głos sumienia i głos powołania, także do służby w kapłaństwie czy zakonie – mówił w homilii bp Piotr Libera.

Czytaj całość / fotorelacja —> KAI/Archwwa.pl: „Męczennicy wołają, by nie marginalizować Boga”. Uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli

fot. Wojciech Łączyński


W Sanktuarium św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie, które ma charakter narodowy, spoczywają zachowane w całości relikwie tego męczennika. Sanktuarium, którym opiekują się jezuici, szerzy kult św. Andrzeja Boboli we współpracy ze wszystkimi świątyniami, parafiami i organizacjami pod jego wezwaniem, znajdującymi się na terenie Polski.

Rozwija ono szczególną współpracę z ośrodkami duszpasterskimi znajdującymi się w miejscach urodzenia (Strachocina, Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego) i męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli (Janów Poleski, Diecezja Pińska, Białoruś.

Św. Andrzej Bobola

Św. Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Wstąpił do jezuitów, w 1622 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako kaznodzieja, spowiednik, wychowawca młodzieży w Wilnie, Połocku, Warszawie, Łomży, Pińsku. Podejmował szczególne wysiłki na rzecz pojednania prawosławnych z katolikami. Jego gorliwość przyniosła mu określenie „łowcy dusz – duszochwata”. Budziła jednak niechęć wśród wielu ortodoksów. W czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał. W maju 1657 roku Kozacy napadli na Janów Poleski i dokonali rzezi wśród katolików i Żydów. Andrzeja Bobolę pochwycili w pobliskiej wiosce. Został bestialsko okaleczony, a następnie zamordowany.

Św. Andrzej Bobola został kanonizowany w 1938 r. przez Piusa XI a w 2002 r. został ogłoszony patronem Polski. W 2007 r. Episkopat nadał kościołowi, w którym znajdują się jego relikwie, tytuł sanktuarium narodowego. Oficjalne ogłoszenie tego tytułu miało miejsce 16 maja 2008 r. podczas uroczystości ku czci świętego.

Info za —> Archidiecezja Warszawska: Uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli oraz rakowiecka.jezuici.pl: Odpust Św. Andrzeja Boboli