PODZIEL SIĘ

15. Pielgrzymka Słowaków do Sanktuarium Bożego Mił...

15. Pielgrzymka Słowaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – 4 maja 2019

W sobotę 4 maja 2019 r. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach już po raz piętnasty przybyła doroczna pielgrzymka katolików ze Słowacji organizowana przez „Radio Lumen”. Uczestniczy w niej co roku ok. 20 000 pątników z całej Słowacji. W tym roku hasłem pielgrzymki były słowa: “Przyjaźń z Chrystusem oraz głęboka relacja z Kościołem – drogą do wolności bez grzechu”.

Trzeba pozwolić Panu Bogu działać, przemieniać nas i realizować Jego wezwanie: „Bądźcie miłosierni dla siebie nawzajem,…

Opublikowany przez Archidiecezja Krakowska Sobota, 4 maja 2019

 

– Witam Was, czcigodni i drodzy Pielgrzymi, a także Waszych kapłanów, siostry zakonne i wszystkich, którzy dziś w pielgrzymim trudzie przybyli do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby spotkać się z Chrystusem Miłosiernym, który chce pokazać nam swoje przebite dla naszego zbawienia serce – mówił arcybiskup Marek Jędraszewski, witając w krakowskich Łagiewnikach ponad 15-tysięczną grupę pielgrzymów ze słowackiego Radia Lumen.

Czytaj więcej / wideo —> Archidiecezja Krakowska: Trzy wymiary Bożego Miłosierdzia. Słowacka pielgrzymka Radia Lumen

Zobacz —> FOTORELACJĘ


Uroczystej Eucharystii o 10:30 przewodniczył dyrektor Radia Lumen ks. Juraj Spuchľák w koncelebrze z wieloma kapłanami, którzy przybyli z pielgrzymami.

O godzinie 14.00 konferencję z duchowości św. Siostry Faustyny wygłosiła s. M. Clareta Fečova z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Pielgrzymkę zakończyła modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15:00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz pasterskie błogosławieństwo.

Program pielgrzymki tradycyjnie transmitowany był przez ⇒ katolickie Radio „Lumen”, dzięki czemu w sposób duchowy mogli uczestniczyć w niej także ci, którzy z wielu powodów nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik.

Info za —> Faustyna.pl: Największa doroczna pielgrzymka do Łagiewnik

Program 15. Pielgrzymki Słowaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

9:00 – Powitanie pielgrzymów
9:30 – Modlitwa różańca świętego
10:30 – Uroczysta Eucharystia połączona z adoracją (Główny celebrant Ks. Juraj Spuchľák)
12:30 – Przerwa obiadowa
13:00 – Koncert pieśni gospel: Monika Kandráčová
14:00 – Konferencja
14:50 – Przygotowanie do Godziny Miłosierdzia
15:00 – Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego (bazylika)
15:30 – Słowo na zakończenie pielgrzymki, poświęcenie dewocjonaliów, błogosławieństwo.

Info za —> milosierdzie.pl: 15. rozhlasová púť Rádia LUMEN do Sanktuária Bozieho Milosrdenstva v Krakove