Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

143. rocznica śmierci m. Teresy Potockiej, założyc...

143. rocznica śmierci m. Teresy Potockiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce – 6 lipca 2024

W dniu 6 lipca 2024 r. przypada 143. rocznica śmierci matki Teresy Ewy z książąt Sułkowskich hrabiny Potockiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce. Czyż to mała rzecz jedną duszę zbawić – pisała. Ta myśl przyświecała jej życiu i dziełu, które założyła dla ratowania kobiet i dziewcząt potrzebujących głębokiej odnowy moralnej (magdaleny)

Zgromadzenie przez nią założone dało Kościołowi i światu św. Siostrę Faustynę, apostołkę Bożego Miłosierdzia, którą uznało za swą duchową współzałożycielkę.

Matka Teresa Potocka zmarła w pałacu w Wilanowie. Jej doczesne szczątki spoczywają w grobowcu Zgromadzenia na Powązkach w Warszawie. Nie nazywajmy jej świętą, gdyż tylko Kościół ma prawo nadać ten tytuł – mówił w mowie pogrzebowej ks. Zygmunt Golian, jej kierownik duchowy – Jednakże niech nasze starania w pracy, za którą gotowa była oddać życie, dowiodą jej świętości.

Więcej informacji o życiu i dziele matki Teresy Potockiej —> TUTAJ

Info i foto za  —> Faustyna.pl: Rocznica śmierci Założycielki

© Copyright by Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Zobacz też:

6 lipca – Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

⇒ Intencja modlitewna na lipiec 2024 roku w ramach dzieła “Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”

⇒ “Orędzie Miłosierdzia” 3/2024 – 131. numer kwartalnika Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach