Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

100-lecie Aktu poświęcenia narodu polskiego Najświ...

100-lecie Aktu poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – 27 lipca 2020

– Poświęcenie naszej Ojczyzny Sercu Pana Jezusa to nie tylko akt zawierzenia Polski przed wojną z bolszewikami, ale to program duszpasterski na kolejne dziesięciolecia dla milionów katolików w naszej Ojczyźnie – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które miało miejsce na Jasnej Górze w dniu 27 lipca 1920 r.

Rzecznik Episkopatu przypomniał, że kiedyś w domach znajdowały się obrazy Serca Pana Jezusa i były prowadzone rekolekcje oraz misje o Jego Najświętszym Sercu. „Prowadziły one ludzi do zaufania Bogu i Jego miłości w trudnych czasach, a tego w XX wieku było nam bardzo potrzeba” – zauważył ks. Rytel-Andrianik.

27 lipca 1920 roku, w obliczu bolszewickiego zagrożenia, biskupi polscy dokonali na Jasnej Górze Aktu poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Trzy tygodnie później, 15 sierpnia 1920 roku, rozegrała się zwycięska bitwa na przedpolach Warszawy zwana „Cudem nad Wisłą”.

Z okazji poświęcenia naszej Ojczyzny Sercu Pana Jezusa, papież Benedykt XV napisał do Episkopatu Polski: „Nic stosowniejszego nie mogliście podjąć celem naprawienia zła naszych czasów, jak ulegając zachętom papieskim, Ojczyznę Waszą poświęcić Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Jego kult święty w narodzie rozszerzać coraz więcej i więcej”.

W 1951 i 1976 roku Akt poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa został odnowiony z inicjatywy kard. Stefana Wyszyńskiego. W 2011 roku odnowił go ponownie kard. Józef Glemp, a 25 marca 2020 r. roku przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zawierzając Kościół w Polsce Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zobacz też:

3 maja 2020 na Jasnej Górze – Zawierzenie Polski Chrystusowi i Matce Bożej

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiana przez św. Ojca Pio

Info i foto za —> BP KEP: Rzecznik Episkopatu: Akt poświęcenia naszej Ojczyzny Sercu Pana Jezusa to program dla polskich katolików

Wobec zagrożenia bolszewickim terrorem, sto lat temu 27 lipca 1920 r., biskupi zebrani na Jasnej Górze pod przewodnictwem kardynałów Aleksandra Kakowskiego i Edmunda Dalbora, ofiarowali Polskę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Episkopat wezwał naród do krucjaty modlitewnej za Ojczyznę, do żarliwej modlitwy różańcowej połączonej z całodzienną adoracją Najświętszego Sakramentu, do ufności w opiekę Królowej Polski i do zaangażowania w obronę zagrożonego państwa.

W chwili, gdy nad Ojczyzną i Kościołem naszym gromadzą się chmury ciemne, wołamy jak niegdyś uczniowie Twoi zaskoczeni burzą na morzu: Panie, ratuj nas, bo giniemy – czytamy w akcie z 1920 r.

W tekście zawierzenia, obok błagania o ratunek dla Ojczyzny, znalazła się też prośba o przebaczenie grzechów i niewierności: „ale przez zasługi naszych świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy i przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą łaski Twojej wszechmocnej, z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi, i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Polscy hierarchowie przyrzekli, że będą szerzyć kult Serca Jezusowego wśród wiernych, a zwłaszcza w seminariach duchownych, zachęcali do nabożeństwa oraz oddania Boskiemu Sercu Rodzin.

Biskupi zebrani na Konferencji Plenarnej w dniach 27-29 lipca 1920 r. ponowili także wybór Maryi na Królową Polski. – Odrzuć wroga od granic naszej Ojczyzny; wróć krajowi naszemu upragniony pokój, ład i porządek; wypleń z serc naszych ziarno niezgody; oczyść dusze nasze z grzechów i wad naszych, abyśmy bezpieczni od nieprzyjaciół naszych, Tobie w czystości serca służyć i przez Ciebie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa czcić i chwalić mogli – błagali polscy biskupi…

Czytaj całość —> Radio Jasna Góra/jasnagora.com: 100. rocznica Aktu Oddania Polski Najśw. Sercu Pana Jezusa