Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

10. Tydzień Biblijny w Polsce i Konferencja “...

10. Tydzień Biblijny w Polsce i Konferencja “Interpretacja Biblii w Kościele” na UKSW

Niedziela Biblijna, 15 kwietnia 2018 r., rozpoczęła X Tydzień Biblijny, trwający do 22 kwietnia 2018 r. Towarzyszy mu hasło związane z rokiem duszpasterskim: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.  Do wszystkich parafii w Polsce został przesłany „Przegląd biblijny”, zawierający materiały do wykorzystania duszpasterskiego w tym czasie. Jedną z inicjatyw Tygodnia Biblijnego jest zaplanowana na środę, 18 kwietnia, międzynarodowa konferencja naukowa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z okazji 25-lecia ogłoszenia dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej.

Hasło tegorocznego Tygodnia Biblijnego nawiązuje do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (por. Dz 4,31).

Zobacz —> Dzieło Biblijne im. św.  Jana Pawła II: www.biblista.pl

Do wszystkich parafii w Polsce został przesłany „Przegląd biblijny”, zawierający materiały na tydzień biblijny (rozważania, homilie, katechezy biblijne, materiały do spotkań w grupach, Drogę Światła, itd), a także plakaty,materiały do lektury Listu do Rzymian, sigla biblijne do rozdania na zakończenie Mszy św. oraz książka „Polska miłością wskrzeszona” z rozważaniami oraz antologią tekstów biblijnych i poetyckich.

Jedną z inicjatyw Tygodnia Biblijnego jest zaplanowana na środę, 18 kwietnia, międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 25-lecia ogłoszenia dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej. Spotkanie poświęcone interpretacji Biblii w Kościele odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Weźmie w nim udział m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, który wygłosi słowo wprowadzające.

Zobacz —> Program konferencji na UKSW

Info za —> episkopat.pl: X Tydzień Biblijny (15-22 kwietnia)