faustyna3

Przekazanie relikwii św. Faustyny dla ośrodka dla bezdomnych „Przystań w drodze” w Czerwonym Borze – 22 czerwca 2017

22 czerwca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach cząstkę relikwii św. Siostry Faustyny do kaplicy Miłosierdzia Bożego w ośrodku dla bezdomnych w Czerwonym Borze odbierze ks. Adam Jabłoński, krajowy kapelan więziennictwa w Polsce, kierownik placówki.. W Eucharystii, której przewodniczyć będzie o godzinie 11.00 w kaplicy...

Read MoreRead More

V Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Faustinum” – 17 czerwca 2017

17 czerw­ca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbywało się V Wal­ne Zebra­nie Dele­ga­tów Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”. Uczest­ni­czyli w nim członkowie „Faustinum” z 10 kra­jów oraz zapro­sze­ni goście. Spo­tka­nie roz­pocz­ęło­ się uro­czy­stą Eucha­ry­stią, któ­rej  prze­wod­ni­czył metropolita krakowski abp Marek Jędra­szew­ski. - Nie traćmy odwagi, by w...

Read MoreRead More

Boże Ciało w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach – 15 czerwca 2017

W czwartek, 15 czerwca br.,  Kościół obchodził uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Msze Święte w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odprawiane były według porządku niedzielnego. W kościele parafialnym w Łagiewnikach procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy rozpoczęła się Mszą Świętą o godzinie 17:00,...

Read MoreRead More
fot. faustyna.pl

Wkrótce pielgrzymka „Śladami św. Faustyny” laureatów Konkursu Wiedzy o Świętej Siostrze Faustynie

Dla zdobywców I, II i III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Świętej Siostrze Faustynie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia organizuje pielgrzymkę „Śladami świętej Faustyny”, która odbędzie się w dniach 2-4 czerwca br. Na trasie pielgrzymki są nie tylko klasztory w...

Read MoreRead More